Trenutno ste na:
 
Biblioteka
 

Povezani sadržaji:
 
Informacije studentima
Oglasne table studija
Važne informacije
Studentski parlament
Glasilo PROZOR
CRNA KUTIJA
Dan otvorenih vrata
Našim budućim kolegama
Biblioteka i čitaonica

Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
BIBLIOTEKA I ČITAONICA

 

 

 

            Biblioteka Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, osnovana je istovremeno sa početkom rada Medicinskog fakulteta, pa se sa naučno-tehnološkim razvojem Fakulteta, osavremenjivao i rad biblioteke.

            Biblioteka raspolaže sa preko 2500 monografija na srpskom i stranim jezicima, sa oko hiljadu doktorskih disertacija, magistarskih, specijalističkih, subspecijalističkih i diplomskih radova, kao i sa dvadeset naslova domaćih i stranih časopisa. Na taj način, biblioteka obezbeđuje važnu podršku nastavnom procesu na svim studijskim programima, kao i u naučno-istraživačkom radu.

            Korisnicima je dostupna odgovarajuća udžbenička literatura, publikacije i pomoćna nastavna sredstva, koji su neophodni za odvijanje nastavnog procesa. Izrađena je interna elektronska baza podataka, a uporedo se neguju i autorski listing, katalozi knjiga i disertacija.

            S obzirom da se važna iskustvena i naučna dostignuća u medicini obavezno predstavljaju u stručnim medicinskim časopisima, veliki značaj za medicinare ima Konzorcijum bibliotekara Srbije za objedinjenu nabaku (KoBson) stručnih naučnih informacija. Korisnici su upoznati da elekronskim naučnim časopisima mogu prići u svako doba, nezavisno od radnog vremena biblioteke. Putem akademske mreže, obezbeđen je pristup KoBsonu i vodećim svetskim elektronskim servisima, kao što su: Blackwell, EBSCO, Hinari, Proquest, Science Direct, koji pokrivaju preko dve hiljade časopisa iz oblasti biomedicine i srodnih nauka.

            Biblioteka ostvaruje saradnju sa ostalim srpskim bibliotekama, kao što su Narodna biblioteka Srbije, beogradska Univerzitetska biblioteka, biblioteka Medicinskog fakultet u Novom Sadu i dr, a preko njih sa inostranim bibliotekama i informacionim centrima. Godinama uspešno funkcioniše međubibliotečka razmena informacija i publikacija.

            Od oktobra 2008. godine, biblioteka je premeštena u novu, adaptiranu prostoriju, tako da je preglednost udžbenika i časopisa mnogo bolja, i studenti imaju dovoljno prostora za pretraživanje literature. Biblioteka našeg fakulteta je član Zajednice univerzitetskih biblioteka Srbije, i u njoj rade dva bibliotekara. Radno vreme bibloteke je od 8 do 20 sati.

            Kompletan spisak knjiga na srpskom jeziku  koji se nalazi u biblioteci možete pogledati ovde

            Kompletan spisak knjiga na engleskom jeziku  koji se nalazi u biblioteci možete pogledati ovde.

 

        

            Čitaonica Medicinskog fakultetu nalazi se na novoj lokaciji, u staroj disekcionoj sali, odmah do amfiteatra. Opremljena je novim, modernim nameštajem, četvoro studenata radi 24 časa, i najtraženiji udžbenici dostupni su studentima u svakom trenutku.