Trenutno ste na:
 
Master akademske studije
  Menadžm. u sistemu zdr.zaš.
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2018/2019. godine možete pogledati ovde.


POLITIKA I SISTEM ZDRAVSTVENE ZASTITE
(termini predavanja)

Predavanja iz predmeta Politika i sistem zdravstvene zaštite počinju od 26.1.2019. godine.
Detaljnije pogledajte ovde


MENADŹMENT LJUDSKIM RESURSIMA I VESTINE KOMUNICIRANJA
(termini predavanja)

Predavanja iz predmeta Menadžment ljudskim resursima i veštine komuniciranja počinju od 17.2.2019. godine.
Detaljnije pogledajte ovde


BAZIČNE VESTINE U INFORMATICI
(januarski ispitni rok)

Ispit iz Bazičnih veština u informatici održaće se 2.2.2019. godine od 13.00 časova


KVANTITATIVNE METODE U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA
(januarski ispitni rok)

Ispit iz Kvantitativnih metoda u zdravstvenim organizacijama održaće se 9.2.2019. godine od 13.00 časova.


POČETAK NASTAVE SKOLSKE 2018/2019. GODINE

Nastava školske 2018/2019. godine počinje 3.11.2018. godine od 12.00 časova u Amfiteatru predavanjima iz predmeta Bazične veštine u informatici.


DRUGI UPISNI ROK NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2018/2019. godini

Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu master akademskih studija menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati lica sa završenim:

- Osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta)
- Integrisanim akademskim studijama (medicine, farmacije, stomatologije)

- Drugi upisni rok traje dok se ne upiše navedeni broj studenata.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


PRODUŽETAK TRAJANJA KONKURSA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2018/2019. godini

Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu master akademskih studija menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati lica sa završenim:

- Osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta)
- Integrisanim akademskim studijama (medicine, farmacije, stomatologije)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.