Trenutno ste na:
 
Master akademske studije
  Menadžm. u sistemu zdr.zaš.
 

AKADEMSKI
kalendar


Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova
ARHIVA

 

INFORMATORI PREDMETA

Informatore (semestralne vodiče za studente) predmeta u LETNJEM semestru školske 2018/2019. godine možete pogledati ovde.


EVALUACIJA I PLANIRANJE ZDRAVSTVENIH SERVISA
(termini predavanja)

Predavanja iz predmeta Evaluacija i planiranje zdravstvenih servisa od 25.5.2019. godine.
Detaljnije pogledajte ovde


EKONOMIJA U ZDRAVSTVU
(termini predavanja)

Predavanja iz predmeta Ekonomija u zdravstvu od 6.4.2019. godine.
Detaljnije pogledajte ovde


ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA

Za prijavu ispita elektronskim putem potrebno je skinuti i popuniti (ćirilicom) elektronsku prijavu, i poslati je na adresu spn@medf.kg.ac.rs Elektronsku prijavu možete skinuti ovde


ZDRAVSTVENO INFORMACIONI SISTEMI
(termini predavanja)

Predavanja iz predmeta Zdravstveno informacioni sistemi od 6.4.2019. godine.
Detaljnije pogledajte ovde


POLITIKA I SISTEM ZDRAVSTVENE ZASTITE
(termini predavanja)

Predavanja iz predmeta Politika i sistem zdravstvene zaštite počinju od 26.1.2019. godine.
Detaljnije pogledajte ovde


MENADŹMENT LJUDSKIM RESURSIMA I VESTINE KOMUNICIRANJA
(termini predavanja)

Predavanja iz predmeta Menadžment ljudskim resursima i veštine komuniciranja počinju od 17.2.2019. godine.
Detaljnije pogledajte ovde


BAZIČNE VESTINE U INFORMATICI
(januarski ispitni rok)

Ispit iz Bazičnih veština u informatici održaće se 2.2.2019. godine od 13.00 časova


KVANTITATIVNE METODE U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA
(januarski ispitni rok)

Ispit iz Kvantitativnih metoda u zdravstvenim organizacijama održaće se 9.2.2019. godine od 13.00 časova.


POČETAK NASTAVE SKOLSKE 2018/2019. GODINE

Nastava školske 2018/2019. godine počinje 3.11.2018. godine od 12.00 časova u Amfiteatru predavanjima iz predmeta Bazične veštine u informatici.


DRUGI UPISNI ROK NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE - MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2018/2019. godini

Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu master akademskih studija menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati lica sa završenim:

- Osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta)
- Integrisanim akademskim studijama (medicine, farmacije, stomatologije)

- Drugi upisni rok traje dok se ne upiše navedeni broj studenata.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


PRODUŽETAK TRAJANJA KONKURSA ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE
u školskoj 2018/2019. godini

Na prvu godinu master akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 88 samofinansirajućih studenata.

U prvu godinu master akademskih studija menadžment u sistemu zdravstvene zaštite može se upisati lica sa završenim:

- Osnovnim akademskim studijama u ostvarenom obimu od najmanje 240 ESPB (ekonomije, prava, menadžmenta)
- Integrisanim akademskim studijama (medicine, farmacije, stomatologije)

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.