Trenutno ste na:
 
Kontinuirana edukacija
  Medicinska edukacija
 


Povezani sadržaji:
 
O centru
Kontinuirana edukacija
Najava događaja
Arhiva događaja
Kontakt
 

 
NAJAVE SEMINARA I PROGRAMA
NAJAVA DOGAĐAJAARHIVA SEMINARA

 

KALENDAR KURSEVA KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE 2016.

Kalendar kurseva kontinuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu u 2016. godini pogledajte ovde.


AKREDITACIJA KURSEVA KME

Dopis u vezi sa akreditacijom kurseva kontinuirane medicinske edukacije (15. 06. 2016.) pogledajte ovde.


16.3.2019. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs LEKOVI I BUBREG U KLINIČKOJ PRAKSI 16.3.2019. godine u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Detaljnije ovde.


16.3.2019. god.

The Center for continuing medical education is organising the National Symposium DRUGS AND KIDNEY IN CLINICAL PRACTICE 16.3.2019. in the Amphitheater of the Faculty of Medical Sciences in Kragujevac, 16.03.2019.
For more details click here.


21.4.2018. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs SUVO OKO I OBOLJENJE MEIBOMOVIH ŽLEZDA – DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA 21.4.2018. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“
Detaljnije ovde.


31.3.2018. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs AKTUELNE SMERNICE GLAUKOMA SA OFTALMOLOSKOSOCIJALNOG ASPEKTA 31.03.2018. godine u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Detaljnije ovde.


10.3.2018. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs BOLESTI JETRE I OSTEĆENJE BUBREGA U KLINIČKOJ PRAKSI 10.03.2018. godine u Amfiteatru Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Detaljnije ovde.


24. 2. 2018. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs ENTERALNA I PARENTERALNA ISHRANA KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA 24. 2. 2018. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Detaljnije ovde.


4. 11. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs OPSTRUKTIVNI APNEJA SINDROM (OSA SINDOM) KOD DECE 4. 11. 2017. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Detaljnije ovde.


2. 11. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs KOMPETENCIJE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZASTITI-IZAZOVI INTERPROFESIONALNOG OBRAZOVANJA ZA HOLISTIČKI PRISTUP ZDRAVSTVENOJ ZASTITI STARIH 2. 11. 2017. godine u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Detaljnije ovde.


23. 9. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs SAVREMENI PRISTUP DIJAGNOSTICI I LEČENJU AKUTNOG PANKREATITISA 23. 9. 2017. godine u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Detaljnije ovde.


20. 5. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs LEČENJE REUMATOIDNOG ARTRITISA 1. 4. 2017. godine u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Detaljnije ovde.


1. 4. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs INFORMATIKA U ZDRAVSTVU 1. 4. 2017. godine u žutim salama Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Detaljnije ovde.


11. 3. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs ULTRAZVUK U KLINIČKOJ NEFROLOGIJI 11. 3. 2017. godine u Kongresnoj sali hotela Kragujevac.
Detaljnije ovde.


5. 3. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs REGULATIVA BIOCIDNIH SUPSTANCI I DRUGIH HEMIKALIJA 5. 3. 2017. godine u amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Detaljnije ovde.


4. 3. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs ULOGA FIZIČKO-HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA LEKA NA ADME PROCESE 4. 3. 2017. godine u amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu.
Detaljnije ovde.


4. 3. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs VISOKORIZIČNE TRUDNOĆE I TROMBOFILIJE 4. 3. 2017. godine u Velikoj sali „prof. dr Milija Đurić“ na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


18. 2. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs LEUKOCITOZE KAO PROPRATNI FENOMEN RAZLIČITIH BOLESTI 18. 2. 2017. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


28. 1. 2017. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs AKTUELNO U OFTALMOLOGIJI 28. 1. 2017. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


22. 1. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA 22. 1. 2017. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


24. 12. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs SAVREMENA KONTRACEPCIJA 24. 12. 2016. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


23. 12. 2016. god.Spisak polaznika je zaključen.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs DIABETES MELLITUS U KLINIČKOJ PRAKSI 3: TERAPIJA DIJABETESA TIP 1 23. 12. 2016. godine u Kongresnoj salu hotela Kragujevac.
Detaljnije ovde.


17. 12. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs OSTEOARTROZA PERIFERNIH ZGLOBOVA 17. 12. 2016. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


3. 12. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs PRIMENA ANTIBIOTIKA U HIRURGIJI 3. 12. 2016. godine u Amfiteatru „prof. dr Milosav Kostić“ na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


3. 12. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju u saradnji sa Evropskim centrom za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizuje kurs LEKOVITO BILJE, FITOTERAPIJA I AROMATERAPIJA 3.12.2016. godine u Sali Rimskog kupatila, hotela MERKUR, u Vrnjačkoj Banji
Detaljnije ovde.


19. 11. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs KARAKTERISTIKE HOMEOPATSKOG LEČENJA I HOMEOPATSKIH LEKOVA 19. 11. 2016. godine u Kragujevcu na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


19. 11. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs TERAPIJSKI I FARMAKOEKONOMSKI ASPEKTI HRONIČNE INFLAMATORNE BOLESTI CREVA 19. 11. 2016. godine u Kragujevcu na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


12. 11. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs FOOD SAFETY I ALIMENTARNE BOLESTI 12. 11. 2016. godine u Kragujevcu na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


5. 11. 2016. god.Spisak polaznika je zaključen.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs DIABETES MELLITUS U KLINIČKOJ PRAKSI 1: EPIDEMIOLOGIJA, ETIOPATOGENEZA, PREVENCIJA I DIJAGNOSTIKA 5. 11. 2016. godine u Kragujevcu na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


30.10.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs SAVREMENI PRINCIPI MULTIDISPLINARNE DIJAGNOSTIKE I LEČENJA KARCINOMA DOJKE – PRIMENA PREPORUKA ST GALLEN KONFERENCIJE 2015. 30. 10. 2016. godine u Kragujevcu, 30. 10. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


15. 10. 2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs SAVREMENI DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI PRISTUP VITALNO UGROŽENOM NOVOROĐENČETU 15. 10. 2016. godine u Kragujevcu na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


3.9.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje kurs INSULINSKA REZISTENCIJA KOD DECE I ADOLESCENATA 17. 09. 2016. godine u Kragujevcu, 3. 9. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


MEĐUNARODNI BESPLATNI AKREDITOVANI
KME KURS NACIONALNOG RANGA

Pozivamo Vas da prisustvujete

Međunarodnom besplatnom akreditovanom KME Kursu Nacionalnog ranga (8 bodova za predavače. 4 za učesnike) pod Pokroviteljstvom Evropske Komisije u naslovu

Starenje populacije u Srbiji i na Balkanu - rodne razlike i posledice po trajanje radnog veka, politiku penzija i zdravstvenu zaštitu

Population Ageing in Serbia and the Balkans - Gender differences and consequences for working age, retirement policies and health care

koji će biti održan pretežno na Engleskom jeziku sa delom materijala na Srpskom jeziku dana 24 jula 2016. godine u Plavoj Sali ili Amfiteatru Dekanata Fakulteta od 09.30 - 16.30 uz koktel i kafe pauze.

Informacije o prirodi Kursa i predavačima možete pogledati ovde

Registracija kandidata

S obzirom da nam je zbog organizacije keteringa i posluženja koje je planirano važno da avansno znamo broj učesnika, molim Vas da se registrujete prema mogućnosti i interesovanju na strani za registraciju ovde.

Kurs predstavlja zdravstveno-političku Radionicu finansiranu iz okvira Projekta KOST IS 14 09 Rodni i zdravstveni uticaji produžetka radnog veka u zapadnim zemljama (KOST Fond je ogranak Fonda Horizont 2020 Evropske Komisije).

Više detalja o rukovodiocu kursa možete pogledati ovde a o gostujućem profesoru Džej Džin (Jay Ginn, Surrey University / King's College London, UK) iz Londona, ovde


24.7.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju u saradnji sa kost fondom Evropske komisije (projekat IS1409) organizuju kurs / zdravstveno-političku radionicu STARENJE POPULACIJE U SRBIJI I NA BALKANU-RODNE RAZLIKE I POSLEDICE PO TRAJANJE RADNOG VEKA, POLITIKU PENZIJA I ZDRAVSTVENU ZASTITU u Kragujevcu, 24.7. 2016. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Detaljnije ovde.


19.7.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju kurs HRONIČNI HEPATITIS C: ČINJENICE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE u Kragujevcu, 24.7. 2016. godine u Žutoj sali (L) 35 Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Detaljnije ovde.


11.06.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar ANATOMSKE OSNOVE NASTANKA CERVIKALNOG SINDROMA u Kragujevcu, 11.06. 2016. godine u Žutoj sali Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Detaljnije ovde.


11.06.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar BIOHEMIJSKE I MOLEKULARNO-BIOLOSKE METODE U DIJAGNOSTICI MALIGNIH TUMORA u Kragujevcu, 11.06. 2016. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.
Detaljnije ovde.


21.05.2016. god. ODLOŽENO za 04.06.2016. (na zahtev rukovod. kursa)

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar OSNOVI PATOFIZIOLOGIJE, EVALUACIJE I TERAPIJE HRONIČNOG BOLA u Kragujevcu, 21.05. 2016. 04.06.2016. godine u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“ Fakulteta medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


3.04.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar BIOPSIJA „SENTINEL“ LIMFNIH ČVOROVA KOD KARCINOMA DOJKE U KC KRAGUJEVAC u Kragujevcu, 3.04. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


1-2.04.2016. god.

Faculty of medical sciences university of Kragujevac and Faculty of pharmacy university of Belgrade is pleased to announce ReFEEHS Project Symposium "Current practice and challenges in education within the health professions" (designated with 5 CME credits by health council of the republic of Serbia) - April 01-02, 2016 University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia
More details here.


2. 04.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar SAVREMENI PRINCIPI DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE SENILNE DEGENERACIJE MAKULE u Kragujevcu, 2. 04. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


25. 03.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar NOVINE I IZAZOVI U LEČENJU PACIJENATA SA NSTEMI PREMA PREPORUKAMA EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA u Kragujevcu, 25. 03. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


20. 03.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar SAVREMENE SMERNICE U TERAPIJI PSORIJAZE u Kragujevcu, 20. 03. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


19. 03.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar SAVREMENE SMERNICE U TERAPIJI GENITALNIH BRADAVICA u Kragujevcu, 19. 03. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


18-19. 03.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar DIABETES MELLITUS U KLINIČKOJ PRAKSI 2:TERAPIJA DIABETES MELLITUS-a TIP 2 u Kragujevcu, 18-19. 03. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


12. 03.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar TRUDNOĆA I BUBREG U KLINIČKOJ PRAKSI u Kragujevcu, 12. 03. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


20. 02.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar SAVREMENI TERAPIJSKI PRINCIPI U OFTALMOLOGIJI u Kragujevcu, 20. 02. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.


13. 02.2016. god.

Centar za Kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuju Seminar ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA I RACIONALNA TERAPIJA – U SVETLU NOVIH SAZNANJA u Kragujevcu, 13. 02. 2016. godine na Fakultetu medicinskih nauka.
Detaljnije ovde.Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.