Trenutno ste na:
 
Centar izuzet.vrednosti
 


Povezani sadržaji:
 
Početna strana Centra
Aktivnosti Centra
O Centru
Delatnost rada Centra
Ciljevi Centra
Istraživači u Centru
Projekti Centra
Rezultati Centra
Saradnja i organizacija
 

 

CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU
I ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
 

 CILJEVI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA CENTRA

 

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

- Ispitivanje novih celularnih i molekularnih determinanti važnih u razvoju organ specifične autoimunsti i rasta i metastaziranja eksperimentalnih tumora.

- Ispitivanje karakteristika matičnih ćelija kao i primenjivosti embrionalnih matičnih ćelija, indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija kao i adultnuh matičnih ćelija. Regenerativna medicina.

- Ispitivanje značaja urođene imunosti u patogenezi periapikalnog granuloma. Patogeneza peripakalnih lezija.

- Ispitivanje vrste receptora i jonskih kanala preko kojih endotelini, kompleksi sa zlatom i platinom, i lekovi iz grupe antidepresiva, antipsihotika i antihipertenziva utiču na tonus i spontanu aktivnost izolovanih glatkih mišića gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta.

- Određivanje genskih promena, biohemijskih poremećenih signalnih puteva i imunofenotipiskih promenama kod obolelih od leukemija, limfoma, tumora pluća, tumora debelog creva, tumora dojke i odontogenih tumora lica.

- Analiza postupcaka i materijala za efikasno uklanjanje toksičnih supstanci koje dospevaju u okruženje (vodene tokove, zemljište i hranu), a koje ispoljavaju genotoksičnost.

- Ispitivanje imunimodulatornih i citotoksičnih karakteristika peptida i jedinjenja kompleksa metala (zlato, platina, rutenijum).