Trenutno ste na:
 
Centar izuzet.vrednosti
 


Povezani sadržaji:
 
Početna strana Centra
Aktivnosti Centra
O Centru
Delatnost rada Centra
Ciljevi Centra
Istraživači u Centru
Projekti Centra
Rezultati Centra
Saradnja i organizacija
 

 

CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI
CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU
I ISTRAŽIVANJE MATIČNIH ĆELIJA
 
   

O CENTRU

        OSNIVANJE CENTRA

        ORGANIZACIJA CENTRA

        ISTRAŽIVAČI U CENTRU

        DELATNOSTI CENTRA

 


OSNIVANJE CENTRA

CENTAR ZA MOLEKULSKU MEDICINU
i istraživanje matičnih ćelija
osnovan je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 02.12.2013. godine odlukog Saveta Fakulteta br. 01-13011/4.ORGANIZACIJA CENTRA

Za rukovodioca Centra imenovan je prof. Nebojša Arsenijević, redovni profesor Fakulteta odlukom dekana prof. dr Predraga Čanovića br.01-10853 od 15.10.2014.

 

ISTRAŽIVAČI U CENTRU

 

Spisak istraživača izabranih u nastavna/naučna i istraživačka zvanja


- prof. dr Miodrag Stojković, redovni profesor

- prof. dr Miodrag Lukić, profesor emeritus

- prof. dr Vera Dondur, redovni profesor

- prof. dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor

- prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor

- doc. dr Ivan Jovanović, docent

- doc. dr Vladislav Volarević, docent

- doc. dr Gordana Radosavljević, docent

- doc. dr Marija Milovanović, docent

- doc. dr Jelena Pantić, docent

 

Spisak istraživača izabranih u nastavna/naučna i istraživačka zvanja
   (u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u Centru)


- prof. dr Miodrag Stojković, redovni profesor

- prof. dr Nebojša Arsenijević, redovni profesor

- prof. dr Slobodan Janković, redovni profesor

- doc. dr Ivan Jovanović, docent

- doc. dr Vladislav Volarević, docent

- doc. dr Gordana Radosavljević, docent

- doc. dr Marija Milovanović, docent

- doc. dr Jelena Pantić, docent


DELATNOSTI CENTRA

 

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

- Ispitivanje novih celularnih i molekularnih determinanti važnih u razvoju organ specifične autoimunsti i rasta i metastaziranja eksperimentalnih tumora.

- Ispitivanje karakteristika matičnih ćelija kao i primenjivosti embrionalnih matičnih ćelija, indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija kao i adultnuh matičnih ćelija. Regenerativna medicina.

- Ispitivanje značaja urođene imunosti u patogenezi periapikalnog granuloma. Patogeneza peripakalnih lezija.

- Ispitivanje vrste receptora i jonskih kanala preko kojih endotelini, kompleksi sa zlatom i platinom, i lekovi iz grupe antidepresiva, antipsihotika i antihipertenziva utiču na tonus i spontanu aktivnost izolovanih glatkih mišića gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta.

- Određivanje genskih promena, biohemijskih poremećenih signalnih puteva i imunofenotipiskih promenama kod obolelih od leukemija, limfoma, tumora pluća, tumora debelog creva, tumora dojke i odontogenih tumora lica.

- Analiza postupcaka i materijala za efikasno uklanjanje toksičnih supstanci koje dospevaju u okruženje (vodene tokove, zemljište i hranu), a koje ispoljavaju genotoksičnost.

- Ispitivanje imunimodulatornih i citotoksičnih karakteristika peptida i jedinjenja kompleksa metala (zlato, platina, rutenijum).

 

PROMOCIJA ISTRAŽIVANJA I REZULTATA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Svake druge nedelje u organizaciji Centra održavaju se laboratorijski sastanci i žurnal diskusije na Fakultetu medicinskih nauka.

            - Aktivnosti Centra pogledajte ovde
            - Kalendar laboratorijskih sastanaka Centra pogledajte ovde

 

SARADNJA SA MEĐUNARODNOM NAUČNOM ZAJEDNICOM, PRIHVATANJE VODEĆIH NAUČNIKA
   IZ INOSTRANSTVA I ORGANIZACIJA NAUČNIH SKUPOVA

ORGANIZACIJA EVROPSKIH NAUČNIH SKUPOVA

2015

        3rd BELGRADE EFIS SYMPOSIUM ON IMMUNOREGULATION
           Immunity, Infection, Autoimmunity and Aging

2011

        3rd EFIS-EJI South East European Immunology School (SEEIS2011)

2011

        STEM CELLS Young Investigator Award, Kragujevac, Serbia on October 15, 2011

2008

        2ND EFIS/EJI BELGRADE SYMPOSIUM/POSTGRADUATE COURSE
           Inflammation at the Interface of Innate and Acquired Immunity

 

PODRSKA OBRAZOVANJU MLADIH NAUČNIKA I ISTRAŽIVAČA KROZ ORGANIZACIJU I
   REALIZACIJU INTERNIH (JUNIOR) PROJEKATA KOJE FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA
   FINANSIRA IZ SOPSTVENIH SREDSTAVA

Interne (JUNIOR) projekte u kojima učestvuju istraživači u Centru pogledajte ovde