Тренутно сте на:
 
Основне студије
  Основне струковне студије
 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
основне струковне студије
Структура студијског програма на студијском програму
за струковног физиотерапеута

           Струковне студије

            Струковне студије на Медицинском факултету у Крагујевцу  обухватају три школске године. Академска година почиње 1.октобра и завршава се 30. септембра следеће године.
Година има два семестра. Сваки семестар има теоретску и практичну наставу. 
Теоретска настава прилагођена је тако да омогућава успешно праћење практичне наставе. Практична настава се одвија у наставним базама Медицинског факултета (КЦ Крагујевац, Дoм здравља Крагујевац, Медицина рада Крагујевац, Институт за јавно здравље Крагујевац).
На крају студија студенти полажу завршни испит кроз израду дипломског рада.

           ЕСПБ бодови

           За време трогодишњег студирања студенти стичу 180 ЕСПБ, при чему се 171 бод односи на практичну и теоретску наставу, 6 на стручну праксу и 3 на дипломски рад.
Студент мора имати најмање 75% одслушане теоретске и 100% практичне наставе.

           Испити

            Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.
Студент који не положи испит у наведеним роковима уписује поново исту годину и слуша наставу  за предмете које није положио.

           Студентска подршка

            Студенти имају за подршку низ могућности од психолошких до стручних савета.


Сврха студијског програма

            За време струковних студија студент треба да овлада основним теоријским и практичним знањима базичних предмета (први и други семестар).
            У трећем, четвртом, петом и шестом семестру студент се кроз ускостручне предмете обучава за будући позив- струковни физиотерапеут.
            Ускостручни предмети су прилагођени према нивоу будућег позива, а посебни акценат је стављен на практичној обуци како би студенти по завршетку студија били оспособљени за самостални рад и учествовање у рехабилитационом тиму. Крајњи циљ студијског програма да се кроз школовање студент припреми за клинички самосталан рад и да допринесе даљем развоју здравственог система Републике Србије.


Циљеви студијског програма

            Студијски програм за струковног физиотерапеута/сестра обезбеђује квалитетно студирање и образовање кадрова здравствене струке, који ће моћи да одговоре изазовима савремене праксе кроз:

  • перманентно праћење савремених научних токова и достигнућа и пренос знања студентима кроз савремене наставне планове и програме.
  • омогућавање преношења савремeних знања, метода и научних техника које се примењују у развијеним европским универзитетским центрима, али и прузимање добрих тековина система високог образовања у земљи.

Опис занимања


           Струковни физиотерапеут

            Физиофизиотерапеути раде са оболелим и здравим људима сваке животне доби. Они покушавају код здравих особа да изнађу идеалне радне услове, исправно седење и лежање и исправно телесно држање, код оболелих или повређених поновно успостављање најоптималних услова за рад и свакодневни живот.
Они се баве функционалним сметњама апарата за кретање (мишићи, тетиве, лигаменти, кости), лезијама нервног система, кардиоваскуларним и респираторним системом.
Они израђују план лечења и информишу пацијента о терапијскком циљу.
Главно тежиште њиховог деловања лежи у активном и пасивном покрету, који се спроводе индивидуално или у групи.
При томе могу се користити различита помагала (лопте, апарати за кретање, степенице, бучице и др.) или специјалне технике (хидротерапија, паковања, топли ваздух, светлост, масаже, технике зрачења и др).
Они морају имати прецизна знања из области миологије, остеологије неурологије, као и кинезитерапијских метода. Они уско сарађују са лекарима и другим позивним групама у оквиру физичке и психичке рехабилитације.
.

Компетенције дипломираних студената


            Опште и предметно-специфичне компетенције студената
 
           Остварење циљева студијског програма - образовање високо стручних кадрова из области здравствене струке омогућује виши ниво здравствене заштите, као и развој струке у области медицине.

            Могућности позива (компентенције)
 
           Струковно образовни кадар може радити самостално или у државним или приватним установама. Њихова делатност обухвата стручне области: ортопедије, трауматологије, торакалне хирургије, васкуларне хирургије, неурологије, геријатрије, гинекологије и акушерства (припрема за порођај, терапија потпорних органа карлице и др.), интерне медицине, онкологије, спортске медицине, неуропедијатрије и др..

Стручни академски назив: Струковни физиотерапеут

            Исход учења
 
           Струковни физиотерапеут након дипломирања оспособљен је за програм примене физикалних агенаса и специфичних програма кинезитерапије, у циљу оспособљавања инвалидних особа. Струковни физиотерапеут уско сарађује са физијатром и осталим члановима рехабилитационог тима у формирању и спровођењу рехабилитационог програмa. Програм се спроводи индивидуално према преосталим способностима пацијента које се могу искористити у циљу самасталности у оквиру активности дневног живота или радног процеса.Посебни акценат је на елементима социјалне рехабилитације и побољшања квалитета живота. Струковни физиотерапеут редовно води медицинску документацију.Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.