Тренутно сте на:
 
Основне струковне
  студије
 

Повезани садржаји:

 
ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
РБ

ШП

Назив предмета

 Циљеви

1
А7
Патолошка анатомија
[ - нд - ]
2
А8
Патолошка физиологија
3
А9
Микробиологија и имунологија
4
А10
Здравствена нега
5
A11
Хумана Генетика
6
А12
Дијететика
8
АИ1
Вештина комуникације са пацијентом
9
АИ2
Медицинска етика
10
Б9
Општа кинезитерапија
11
Б4
Информатика у здравству
12
Б10
Медицинска рехабилитација I
13
Б11
Клиничка физикална терапија I
14
Б5
Економика у здравству
[ - нд - ]
16
БИ1
Соматопедија
17
БИ2
Технике масаже
18
В4
Процена функционалне и моторичке способности у рехабилитацији
19
В5
Клиничке евалуационе и терапијске технике
20
В6
Стручна пракса
[ - нд - ]
21
В7
Дипломски рад
[ - нд - ]