Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
2.
МЗМИ1
  Економија у здравству
3.
МЗМИ2
  Евалуација и планирање здравствених сервиса
4.
МЗМИ3
  Здравствено информациони системи
5.
МЗМИ4
  Основе менаџмента у здравственим организацијама (-)
6.
МЗМИ5
  Маркетинг менаџмент и комуникације у здравственим установама (-)
7.
МЗМ06
  Стручна пракса (-)
8.
МЗМР
  Завршни мастер рад (-)