Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

Повезани садржаји:

 
ПРЕДАВАЊА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета
1.
МЗМ05
  Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите
3.
МЗМИ1
  Економија у здравству (-)
4.
МЗМИ2
  Евалуација и планирање здравствених сервиса  (-)
5.
МЗМИ3
  Здравствено информациони системи (-)
6.
МЗМИ4
  Основе менаџмента у здравственим организацијама (-)
7.
МЗМИ5
  Маркетинг менаџмент и комуникације у здравственим установама (-)
8.
МЗМ06
  Стручна пракса (-)
9.
МЗММ
  Завршни (мастер) рад (-)