Trenutno ste na:
 
Master akademske studije
  Menadžm. u sistemu zdr.zaš.
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


OBAVESTENJE

Zbog neradnih dana u vreme državnog praznika (15. i 16. februar) nastava na svim studijskim programima predvi-đena rasporedom za 15.2. održaće se 22.2.2019. godine, a nastava predviđena za 22.2. održaće se 23.2.2019. godine. Odluku možete pogledati ovde. 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
MENADŹMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZASTITE

 

Nastavni planovi i programi studija

 

 

   od školske 2018/2019. godine
 
  Strukturu studija, nastavni plan i programe pogledajte ovde
      Knjigu predmeta (specifikaciju predmeta) studija pogledajte ovde