Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
МЗМ01
  Политика и систем здравствене заштите

1

О

45

0

30

75

5

2.
МЗМ02
  Базичне вештине у информатици

1

О

30

30

0

120

6

3.
МЗМ03
  Квантитативне методе за здравствене
   организације

1

О

45

30

0

75

5

4.
МЗМ04
  Менаџмент људским ресурсима и вештине
   комуницирања

1

О

45

0

45

90

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета