Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
МЗМ01
  Политика и систем здравствене заштите

1

О

45

0

30

75

5

2.
МЗМ02
  Базичне вештине у информатици

1

О

30

30

0

120

6

3.
МЗМ03
  Квантитативне методе за здравствене
   организације

1

О

45

30

0

75

5

4.
МЗМ04
  Менаџмент људским ресурсима и вештине
   комуницирања

1

О

45

0

45

90

6

5.
МЗМ05
  Финансијски менаџмент у систему здравствене
   заштите

2

О

45

0

30

105

6

6.
ИБ1
  Изборни предмети-ИБ1

18

7.
МЗМИ1
  Економија у здравству

2

И

45

0

30

105

6

8.
МЗМИ2
  Евалуација и планирање здравствених сервиса

2

И

45

0

30

105

6

9.
МЗМИ3
  Здравствено информациони системи

2

И

45

0

30

105

6

10.
МЗМИ4
  Основе менаџмента у здравственим
   организацијама

2

И

45

0

30

105

6

11.
МЗМИ5
  Маркетинг менаџмент и комуникације у
   здравственим установама

2

И

45

0

30

105

6

12.
МЗМ06
  Стручна пракса

2

О

120

4

13.
МЗММ
  Завршни (мастер) рад

2

О

300

10

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета