Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часова1.
ИБ1
  Изборни предмети-ИБ1

18

2.
МЗМИ1
  Економија у здравству

2

И

45

0

30

105

6

3.
МЗМИ2
  Евалуација и планирање здравствених сервиса

2

И

45

0

30

105

6

4.
МЗМИ3
  Здравствено информациони системи

2

И

45

0

30

105

6

5.
МЗМИ4
  Основе менаџмента у здравственим
   организацијама

2

И

45

0

30

105

6

6.
МЗМИ5
  Маркетинг менаџмент и комуникације у
   здравственим установама

2

И

45

0

30

105

6

7.
МЗМ06
  Стручна пракса

2

О

120

4

8.
МЗМР
  Завршни мастер рад

2

О

300

10

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета