Тренутно сте на:
 
Мастер академске студије
  Менаџм. у систему здр.заш.
 

Повезани садржаји:

 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ


РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1.
МЗМ01
  Политика и систем здравствене заштите
2.
МЗМ02
  Базичне вештине у информатици
3.
МЗМ03
  Квантитативне методе за здравствене организације
4.
МЗМ04
  Менаџмент људским ресурсима и вештине комуницирања
5.
МЗМ05
  Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите
7.
МЗМИ1
  Економија у здравству
8.
МЗМИ2
  Евалуација и планирање здравствених сервиса
9.
МЗМИ3
  Здравствено информациони системи
10.
МЗМИ4
  Основе менаџмента у здравственим организацијама
[ - нд - ]
11.
МЗМИ5
  Маркетинг менаџмент и комуникације у здравственим установама
[ - нд - ]
12.
МЗМ06
  Стручна пракса
[ - нд - ]
13.
МЗММ
  Завршни (мастер) рад
[ - нд - ]