Trenutno ste na:
 
Akademske doktorske
  studije 
 

Povezani sadržaji:


Navigacija:
 
Početna strana
 


OBAVESTENJE

Zbog neradnih dana u vreme državnog praznika (15. i 16. februar) nastava na svim studijskim programima predvi-đena rasporedom za 15.2. održaće se 22.2.2019. godine, a nastava predviđena za 22.2. održaće se 23.2.2019. godine. Odluku možete pogledati ovde. 
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
akademske doktorske studije
        
RUKOVODIOCI PREDMETA NA PRVOG GODINI STUDIJA

Predmet

Rukovodilac predmeta

A1

 Istraživanja u biomedicinskim naukama

 Prof. dr Nebojša Arsenijević

B1

 Metodologija istraživanja u biomedicinskim naukama

 Prof. dr Snežana Živančević-Simonović

V1

 Statističke metode u biomedicinskim istraživanjima

 Prof. dr Nebojša Zdravković

G1

 Informatičke metode u biomedicinskim   istraživanjima

 Prof. dr Nebojša Zdravković

D1

 Bazična i klinička istraživanja u biomedicini

 Prof. dr Slobodan Janković