Trenutno ste na:
 
Akademske doktorske
  studije 
 

Povezani sadržaji:


Navigacija:
 
Početna strana
 MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazova-nja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije.
Opširnije pogledajte ovde.


 
POSTDIPLOMSKE STUDIJE
akademske doktorske studije
 

Nastavnici i mentori
(poslednja izmena spiska: 22.4.2019. godine)UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE AFILIJACIJE PRILIKOM PISANJA NAUČNOG RADA ZAPOSLENIH
 

Pravilno navedena institucija u kojoj autor radi (afilijacija) omogućava preciznije vrednovanje naučnog rada nastavnika, saradnika i istraživača ali i vrednovanje naučnog rada samog Univerziteta.

Uputstvo za navođenje afilijacije pogledajte ovde

 

KOMPETENTNOST NASTAVNIKA I MENTORA
 

Nastavnici -
Kompetentnost nastavnika se utvrđuje na osnovu naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima (najmanje pet radova objavljena ili prihvaćena za objavljivanje u časopisu sa impakt faktorom sa SCI liste, odnosno SCIe liste), naučnih radova objavljenih u domaćim časopisima, radova objavljenih u zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova, monografije, patenta, udžbenika, novog proizvoda ili bitno poboljšanog postojećeg proizvoda.

Mentori -
Mentor ima najmanje pet radova objavljenih u časopisima sa impakt faktorom sa SCI liste, odnosno SCIe liste.

Izvod iz kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje možeta pogledati ovde

 

CITIRANOST NASTAVNIKA I MENTORA
 

Citiranost nastavnika možete videti putem servisa Scopus i ResearchGate klikom na ikonu pored imena nastavnika ili na Scopus adresi www.scopus.com i www.ResearchGate.com .

Ukoliko imate problema sa brojem radova prikazanim na Scopus-u pogledajte uputstvo Merge Author Profiles and Affiliations in Scopus.

  PROCEDURA ZA KOMPETENTNOST NASTAVNIKA I MENTORA
  LISTA NASTAVNIKA I MENTORA NA AKADEMSKIM DOKTORSKIM STUDIJAMA

  Lista mentora

  Lista nastavnika

  Lista mentora i nastavnika


       LISTA ČLANOVA NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA

Nastavno-naučno veće čine nastavnici Fakulteta koji ispunjavaju uslove za mentora, u skladu sa kriterijumima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kao i da su rukovodili ili rukovode izradom bar dve doktorske teze od kojih jedna mora biti odbranjena.

Uslov iz stava 1. ovog člana koji se odnosi na mentorstvo u izradi doktorskih disertacija važi samo za vanredne i redovne profesore.

  Lista članova Nastavno-naučnog veća

 

IME I PREZIME

Nastavnici i mentori

KRITERIJUM

SPISAK RADOVA I CITIRANOST

član
NNV

SCI
lista

Ukupno
****

Projekat

SCOPUS

PubMed

 ResearchGate 

 ORCID 

X
10
13
JP
 
 
X
10
10
JP
X
93
101
MN, MNTR
X
7
9
MNTR
 
 
X
18
18
MNTR
 
-
8
9
MNTR
 
X
7
14
MNTR
 
X
36
47
MNTR
X
9
16
MNTR
 
X
16
26
MNTR
X
6
16
JP
 
 
X
8
12
JP
 
-
10
11
MNTR
 
X
9
13
JP
 
X
7
14
JP
 
X
56
60
MN, MNTR
-
12
14
JP
-
22
24
JP
-
17
24
JP
 
X
20
21
JP
-
5
5
JP
 
X
19
22
MNTR
 
 
-
13
14
JP
 
-
11
16
JP
 
-
7
7
JP
 
-
19
19
MN
X
22
32
MNTR
 
X
14
30
JP
-
27
35
JP
X
15
16
JP, MNTR
X
8
12
JP
 
X
7
12
MNTR
 
X
19
19
MNTR
 
X
30
34
MNTR, JP
-
5
11
JP
X
12
12
JP
-
16
19
MNTR
 
X
20
21
MNTR
-
15
22
JP
 
X
55
56
MNTR
 
X
19
19
MNTR
 
 
X
20
26
JP
 
 
-
16
22
JP
X
11
21
JP
X
16
21
MN, MNTR
X
19
24
JP
-
5
7
JP
X
19
19
JP
X
16
20
JP
 
-
38
38
MNTR
 
-
14
14
JP
X
93
93
MNTR
X
90
158
MNTR
X
153
153
MN, MNTR
X
17
20
JP
X
21
21
MP
 
X
26
29
MNTR
-
12
13
JP
 
X
33
33
JP
 
X
7
11
MN
 
-
12
16
JP
X
41
49
MNTR
-
6
6
MP, JP
 
 
X
13
17
JP
 
-
25
33
JP
X
21
26
MN
 
 
-
69
69
MNTR
-
9
9
JP
X
24
45
JP, MN
X
5
5
JP
 
-
12
15
JP
X
19
23
MNTR
X
25
48
JP
X
7
10
JP
 
 
X
20
21
MNTR
-
7
10
JP
 
 
X
9
10
MNTR
 
X
71
71
MN, MNTR
-
7
8
JP
 
-
16
18
MNTR
X
33
35
MNTR
-
13
15
JP
X
6
6
JP
 
X
24
25
MNTR
X
16
17
JP
X
8
11
JP
 
-
13
13
JP
-
10
10
JP
 
X
16
23
JP
 
X
27
29
MNTR
X
24
29
JP, MNTR
X
8
15
JP
 
 
X
31
35
MN
X
12
24
MNTR
 
X
11
13
MNTR
-
12
12
JP
 
X
21
21
MNTR
-
12
13
JP
 
X
43
50
JP
X
11
11
MNTR
X
13
22
MNTR
 
X
8
11
JP
X
11
16
JP
 
X
25
30
JP
 
X
11
17
JP
-
8
12
JP
 
 
X
6
6
MNTR
 
-
11
13
JP
 
-
13
19
MNTR
X
16
19
MNTR
 
-
18
19
MN, MNTR
-
9
11
JP
 
X
27
61
JP, MNTR
 
X
28
35
MNTR
 
-
13
13
JP
 
 
X
30
35
JP
 
X
5
11
MEĐ
 
 
-
18
18
MNTR
X
5
21
JP
 
 
X
19
19
MNTR
 
-
7
13
JP
 
X
11
39
JP
 
 
X
31
35
MN
X
13
15
JP
 
X
8
35
JP
 
 
X
34
41
MNTR
 
X
24
24
MNTR
-
5
7
JP
 
X
18
18
MN
X
17
20
MN, MNTR
 
X
9
9
JP
 
 
X
18
21
JP
 
 
X
6
12
JP
 
-
20
28
JP
-
26
29
JP
 
 
X
6
11
MNTR
X
10
28
MNTR, JP
 
 
X
35
35
MNTR
 
-
16
23
JP
X
30
35
JP
 
X
11
11
JP
 
 
X
21
22
MNTR
-
7
7
MNTR
 
X
17
19
JP
X
70
70
MNTR
 
-
18
24
JP
-
32
43
MNTR
X
19
22
MNTR
 
-
8
8
JP
 
-
6
6
JP
 
-
20
20
MNTR
 
X
12
17
JP
 
-
6
7
JP
 
 
X
9
9
JP
X
26
40
MNTR
X
13
15
MNTR
 
 
X
9
15
MNTR
X
11
18
JP
 
 
X
9
9
MNTR
 
X
14
18
JP
 
X
19
19
JP
 
-
7
8
JP
-
2
2
JP
 
-
3
7
JP
 
-
3
5
JP
 
-
2
6
JP
 
 

NNV - član Nastavno-naučnog veća

MF - nastavnik Fakulteta

UOD - ugovor o delu

VP - viziting profesor

MNTR-Projekti Ministarstva za nauku

MN-Međunarodni projekti

JP-Junior projekti Medicinskog fakulteta u Kragujevcu