Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
  
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
 

Наставници и ментори
(последња измена списка: 25.6.2019. године)УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПИСАЊА НАУЧНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
 

Правилно наведена институција у којој аутор ради (афилијација) омогућава прецизније вредновање научног рада наставника, сарадника и истраживача али и вредновање научног рада самог Универзитета.

Упутство за навођење афилијације погледајте овде

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Наставници -
Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним часописима (најмање пет радова објављена или прихваћена за објављивање у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе), научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно побољшаног постојећег производа.

Ментори -
Ментор има најмање пет радова објављених у часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе.

Извод из критеријумима Националног савета за високо образовање можета погледати овде

 

ЦИТИРАНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
 

Цитираност наставника можете видети путем сервиса Scopus и ResearchGate кликом на икону поред имена наставника или на Scopus адреси www.scopus.com и www.ResearchGate.com .

Уколико имате проблема са бројем радова приказаним на Scopus-у погледајте упутство Merge Author Profiles and Affiliations in Scopus.

  ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА И МЕНТОРА
  ЛИСТА НАСТАВНИКА И МЕНТОРА НА АКАДЕМСКИМ ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

  Листа ментора

  Листа наставника

  Листа ментора и наставника


       ЛИСТА ЧЛАНОВА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Наставно-научно веће чине наставници Факултета који испуњавају услове за ментора, у складу са критеријумима Националног савета за високо образовање, као и да су руководили или руководе израдом бар две докторске тезе од којих једна мора бити одбрањена.

Услов из става 1. овог члана који се односи на менторство у изради докторских дисертација важи само за ванредне и редовне професоре.

  Листа чланова Наставно-научног већа

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Изгласана на Сенату

КРИТЕРИЈУМ

СПИСАК РАДОВА И ЦИТИРАНОСТ

листа ментора

СЦИ
листа

Укупно
****

Пројекат

SCOPUS

PubMed

 ResearchGate 

 ORCID 

X
10
13
ЈП
 
 
X
10
10
ЈП
-
5
5
ЈП
 
X
102
102
МН, МНТР
X
7
9
МНТР
 
 
X
18
18
МНТР
 
X
8
9
МНТР
 
X
7
14
МНТР
 
X
36
47
МНТР
X
9
16
МНТР
 
X
16
26
МНТР
X
6
16
ЈП
 
 
-
8
12
ЈП
 
X
10
11
МНТР
 
X
9
13
ЈП
 
X
7
14
 
X
56
60
МН, МНТР
X
12
14
ЈП
X
22
24
ЈП
X
17
24
ЈП
 
X
20
21
ЈП
X
5
5
ЈП
 
X
19
22
МНТР
 
 
X
13
14
ЈП
 
X
11
16
ЈП
 
X
7
7
ЈП
 
X
19
19
МН
X
22
32
МНТР
 
X
14
30
ЈП
X
27
35
ЈП
X
15
16
ЈП, МНТР
X
8
12
ЈП
 
X
7
12
МНТР
 
X
20
20
МНТР
 
X
35
35
МНТР, ЈП
X
5
11
ЈП
X
12
12
ЈП
X
16
19
МНТР
 
X
21
22
МНТР
X
15
22
ЈП
 
X
55
56
МНТР
 
X
19
19
МНТР
 
 
X
20
26
ЈП
 
 
-
14
14
ЈП
 
 
17
24
МНТР, ЈП
X
11
21
ЈП
X
16
21
МН, МНТР
X
19
24
ЈП
X
5
7
ЈП
X
20
20
ЈП
X
16
20
ЈП
 
X
41
41
МНТР
 
X
14
14
ЈП
X
93
93
МНТР
X
90
158
МНТР
X
153
153
МН, МНТР
X
17
20
ЈП
X
21
21
MP
 
X
26
29
МНТР
X
12
13
ЈП
 
X
33
33
ЈП
 
X
7
11
МН
 
X
12
16
ЈП
X
41
49
МНТР
-
6
6
МП, ЈП
 
 
X
13
17
ЈП
 
X
25
33
ЈП
X
21
26
МН
 
 
X
69
69
МНТР
X
9
9
ЈП
X
24
45
ЈП, МН
X
5
5
ЈП
 
X
12
15
ЈП
X
19
23
МНТР
X
25
48
ЈП
-
7
10
ЈП
 
 
X
20
21
МНТР
X
7
10
ЈП
 
 
X
9
10
МНТР
 
X
71
71
МН, МНТР
X
7
8
ЈП
 
X
16
18
МНТР
X
33
35
МНТР
X
13
15
ЈП
X
6
6
ЈП
 
X
24
25
МНТР
X
16
17
ЈП
X
8
11
ЈП
 
X
13
13
ЈП
X
10
10
ЈП
 
X
16
23
ЈП
 
-
6
11
ЈП
 
 
X
27
29
МНТР
X
24
29
ЈП, МНТР
X
8
15
ЈП
 
 
X
31
35
МН
X
12
24
МНТР
 
X
13
13
МНТР
X
12
12
ЈП
 
-
20
31
ЈП
 
X
21
21
МНТР
X
12
13
ЈП
 
X
43
50
ЈП
X
11
11
МНТР
X
14
23
МНТР
 
X
8
11
ЈП
X
11
16
ЈП
 
X
25
30
ЈП
 
X
12
18
ЈП
-
8
12
ЈП
 
 
X
6
6
МНТР
 
X
11
13
ЈП
 
X
13
19
МНТР
X
16
19
МНТР
 
X
18
19
МН, МНТР
X
9
11
ЈП
 
X
27
61
ЈП, МНТР
 
X
28
35
МНТР
 
X
13
13
ЈП
 
 
X
30
35
ЈП
 
-
5
11
МЕЂ
 
 
X
18
18
МНТР
X
5
21
ЈП
 
 
X
19
19
МНТР
 
X
7
13
ЈП
 
X
11
39
ЈП
 
 
X
31
35
МН
X
13
15
ЈП
 
X
8
35
ЈП
 
 
X
34
41
МНТР
 
X
24
24
МНТР
-
5
7
ЈП
 
X
18
18
МН
X
17
20
МН, МНТР
 
-
10
14
ЈП
 
 
X
9
9
ЈП
 
 
X
18
21
ЈП
 
 
X
6
12
ЈП
 
X
20
28
ЈП
X
26
29
ЈП
 
 
X
6
11
МНТР
-
10
28
МНТР, ЈП
 
 
X
35
35
МНТР
 
X
16
23
ЈП
X
30
35
ЈП
 
X
11
11
ЈП
 
 
X
21
22
МНТР
X
7
7
МНТР
 
X
17
19
ЈП
X
70
70
МНТР
 
X
18
24
ЈП
X
32
43
МНТР
X
19
22
МНТР
 
X
8
8
ЈП
 
X
6
6
ЈП
 
X
20
20
МНТР
 
X
12
17
ЈП
 
X
6
7
ЈП
 
 
X
9
9
ЈП
X
26
40
МНТР
X
13
15
МНТР
 
 
X
9
15
МНТР
X
11
18
ЈП
 
 
X
9
9
МНТР
 
X
14
18
ЈП
 
X
19
19
ЈП
 
X
7
8
ЈП

ННВ - члан Наставно-научног већа

МФ - наставник Факултета

УОД - уговор о делу

ВП - визитинг професор

МНТР-Пројекти Министарства за науку

МН-Међународни пројекти

ЈП-Јуниор пројекти Медицинског факултета у Крагујевцу