Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
О студијама
Правилник студија
План и програм студија
Катедре
Наставници и ментори
Информатори предмета
Усмени докторски испит
Испитна питања
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја
- о оцени научне заснован.
   теме докт. дисертације
- о оцени завршене докт.
   дисертације
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Јавне одбране
Списак доктора мед. наука
Контакт
 Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
 
 
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

С - семестар у коме је предмет
П - предавања
СИР - студијски истраживачки рад
СРС - самостални истраживачки рад

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

А1
I
О
30
90
12
Област 1:
    Наука: дефиниција, елементи, историја, класификација
2
Област 2:
    Писање чланка за часописе
3
Област 3:
    Саопштавање на научном скупу – усмена презентација, постер презентација
3
Област 4:
    Научна информација и комуникација
2
Област 5:
    Основи етике научноистраживачког рада у биомедицини
1
Област 6:
    Избор дизајна студије према циљу истраживања
1

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

Б1
I
О
40
120
16
Област 1:
    Методологија истраживања у биомедицинским наукама (обавезна област)
2
Област 2:
    Методе истраживања in vivo и in vitro (изборна област)
2
Област 3:
    Морфолошке методе истраживања у биомедицини (изборна област)
2
Област 4:
    Биохемијске методе испитивања у биомедицини (изборна област)
2
Област 5:
    Методе испитивања генома (изборна област)
2
Област 6:
    Електрофизиолошке методе у биомедицини (изборна област)
2
Област 7:
    Специфичности клиничких медицинских истраживања (изборна област)
2
Област 8:
    Испитивање лекова у биомедицинским истраживањима (изборна област)
2
Област 9:
    Епидемиолошке методе у биомедицинским истраживањима (изборна област)
2
Област 10:
    Методе испитивања психолошких функција и понашања (изборна област)
2
Област 11:
    Методе истраживања у рublic нealth-у (изборна област)
2

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

В1
II
О
25
75
10
Област 1:
    Сумирање и представљање података
2
Област 2:
    Вероватноћа. нормална расподела. процена
2
Област 3:
    Тестови значајности и упоређивање средине малих узорака
2
Област 4:
    Регресија и корелација. методе базиране на поретку ранга
2
Област 5:
    Анализа унакрсног табелирања. клиничка мерења. статистике морталитета
    и структура популације
2

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

Г1
II
О
25
75
10
Област 1:
    Увод у рачунаре и windows XP
2
Област 2:
    Microsoft Word 2003
2
Област 3:
    Microsoft Excel 2003
2
Област 4:
    Microsoft Power Point 2003
2
Област 5:
    Интернет и медицинске базе података
2

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

Д1
II
О
30
90
12
Област 1:
    Фармакологија - аналитика и фармакокинетика
2
Област 2:
    Имунологија – апоптоза и онкогени
2
Област 3:
    Изоловани органи, кардиоваскуларни систем и антиоксиданси
2
Област 4:
    Епидемиологија – дизајнирање и спровођење епидемиолошких студија
2
Област 5:
    Гинекологија – дизајнирање и спровођење клиничких студија у гинекологији
2
Област 6:
    Психијатрија – дизајнирање и спровођење клиничких студија психофармака
2

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)


 
ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
(изборнa подручја)

 

С - семестар у коме је предмет
П - предавања
СИР - студијски истраживачки рад
СРС - самостални истраживачки рад
ПП - подподручје

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП1
III / IV
И
150
450
900
60
 МОДУЛ 1
    Основна методологија истраживачког рада у молекуларној медицини
 МОДУЛ 2
    Фармакокинетска истраживања
 МОДУЛ 3
    Фармакоепидемиолошка истраживања
 МОДУЛ 4
    Фармакоекономска истраживања
 МОДУЛ 5
    Истраживања нежељених дејстава лекова

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП2
III / IV
И
150
450
900
60
 МОДУЛ 1
    Основи неуробиологије и неуронауке у пракси (основни модул)
 
 МОДУЛ 2
    Психијатрија (изборни модул)
 
 МОДУЛ 3
    Неурологија2 (изборни модул)
 
 МОДУЛ 3
    Адиктологија2 (изборни модул)
 
 МОДУЛ 4
    Фармакогенетка и молекуларна неуробиологија (изборни модул)
 

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП3
III / IV
И
150
450
900
60
Област 1:
    Увод у онкологију
8
Област 2:
    Хистогенетске класификације тумора
4
Област 3:
    Базична онкологија 1
2
Област 4:
    Базична онкологија 2
4
Област 5:
    Клиничка онкологија 1
12
Област 6:
    Клиничка онкологија 2
12
Област 7:
    Клиничка онкологија 3
18

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

 

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП4
III / IV
И
150
450
900
60
 МОДУЛ 1
    Увод и општа својства имунског система
 МОДУЛ 2
    Имунска препознавања
 МОДУЛ 3
    Сазревање и активација лимфоцита
 МОДУЛ 4
    Ефекторски механизми у имунском одговору
 МОДУЛ 5
    Имунски систем у физиолошким и патолошким стањима
 МОДУЛ 6
    Клиничка имунологија

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП5
III / IV
И
150
450
900
60
МОДУЛ 1:
    Основе експерименталне физиологије
МОДУЛ 2:
    Експериментална и примењена физиологија ексцитабилних ткива
МОДУЛ 3:
    Експериментална и примењена физиологија кардиоваскуларног система
МОДУЛ 4:
    Експериментална и примењена физиологија респираторног система
МОДУЛ 5:
    Експериментална и примењена физиологија ендокриног система и метаболизма
МОДУЛ 6:
    Неурофизиологија
МОДУЛ 7:
    Физиологија напора, хипербарична и хипобарична физиологија
МОДУЛ 8:
    Функционална анатомија и физиологија спорта
МОДУЛ 9:
    Тимски рад у спорту. употреба лекова. допинг у спорту

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП6
III / IV
И
150
450
900
60
МОДУЛ 1:
    Оптерећење друштва болешћу
МОДУЛ 2:
    Концепт узрочности
МОДУЛ 3:
    Хроничне неинфективне болести
МОДУЛ 4:
    Инфективне болести, болничке инфекције и превентивна стоматологија
МОДУЛ 5:
    Превенција поремећаја здравља, скрининг, квалитет живота
(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)
Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП7
III / IV
И
150
450
900
60
МОДУЛ 1:
    Анатомија, хистологија и ембриологија репродуктивног система
МОДУЛ 2:
    Генетски поремећаји у хуманој репродукцији и правовремено откривање генетских болести
МОДУЛ 3:
    Имунологија хумане репродукције
МОДУЛ 4:
    Перинатална медицина
МОДУЛ 5:
    Ендокринологија у хуманој репродукцији

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП8
III / IV
И
150
450
900
60
ПП1
   Патолошке основе болести унутрашњих органа
МОДУЛ 1:
    Увод у морфолошку и функцијску организацију унутрашњих органа
МОДУЛ 2:
    Основни патофизиолошки механизми у настанку болести унутрашњих органа
МОДУЛ 3:
    Фармаколошка експериментална и клиничка истраживања болести унутрашњих органа
ПП2
   Експериментална и клиничка истраживања болести унутрашњих органа
МОДУЛ 1:
    Експериментална и клиничка истраживања у ендопкринологији
МОДУЛ 2:
    Експериментална и клиничка истраживања у кардиологији
МОДУЛ 3:
    Експериментална и клиничка истраживања у пулмологији
МОДУЛ 4:
    Експериментална и клиничка истраживања у хематологији
МОДУЛ 5:
    Експериментална и клиничка истраживања у реуматологији
МОДУЛ 6:
     Експериментална и клиничка истраживања у нефрологији

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП9
III / IV
И
150
450
900
60
ПП1
   Општи и специјални део клиничке и експерименталне хирургије
МОДУЛ 1:
    Методологија истраживања у клиничкој и експерименталној хирургији
МОДУЛ 2:
    Истраживања у клиничкој и експерименталној хирургији
МОДУЛ 3:
    Фармаколошка истраживања у хирургији
ПП2
   Експериментална и клиничка истраживања у хирургији
МОДУЛ 1:
     Дизајнирање протокола докторске дисертације и припрема документације за пријаву тезе

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП10
III / IV
И
150
450
900
60
МОДУЛ 1:
    Биологија матичних ћелија
МОДУЛ 2:
    Терапијска примена матичних ћелија
МОДУЛ 3:
    Лабораторијске технике рада са матичним ћелијама

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

 

 
ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

 

Шифра предмета
Назив предмета

Студијски истраживачки рад

ЕСПБ

Студијски истраживачки рад
(Израда докторске дисертације)

600
60