Тренутно сте на:
 
Академске докторске
  студије 
 

   Повезани садржаји :

 
Огласна табла
О студијама
Правилник студија
План и програм студија
Катедре
Наставници и ментори
Информатори предмета
Усмени докторски испит
Испитна питања
Предавања
Докторска дисертација
Структуре за писање
  извештаја
- о оцени научне заснован.
   теме докт. дисертације
- о оцени завршене докт.
   дисертације
Упутство за пријаву
Извештаји Комисија
Јавне одбране
Списак доктора мед. наука
Контакт
 Навигација:
 
Почетна страна
  
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
академске докторске студије
 


 
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

С - семестар у коме је предмет
П - предавања
СИР - студијски истраживачки рад
СРС - самостални истраживачки рад

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

А1
I
О
30
90
12
Област 1:
    Наука: дефиниција, елементи, историја, класификација
2
Област 2:
    Писање чланка за часописе
3
Област 3:
    Саопштавање на научном скупу – усмена презентација, постер презентација
3
Област 4:
    Научна информација и комуникација
2
Област 5:
    Основи етике научноистраживачког рада у биомедицини
1
Област 6:
    Избор дизајна студије према циљу истраживања
1

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

Б1
I
О
40
120
16
Област 1:
    Методологија истраживања у биомедицинским наукама (обавезна област)
2
Област 2:
    Методе истраживања in vivo и in vitro (изборна област)
2
Област 3:
    Морфолошке методе истраживања у биомедицини (изборна област)
2
Област 4:
    Биохемијске методе испитивања у биомедицини (изборна област)
2
Област 5:
    Методе испитивања генома (изборна област)
2
Област 6:
    Електрофизиолошке методе у биомедицини (изборна област)
2
Област 7:
    Специфичности клиничких медицинских истраживања (изборна област)
2
Област 8:
    Испитивање лекова у биомедицинским истраживањима (изборна област)
2
Област 9:
    Епидемиолошке методе у биомедицинским истраживањима (изборна област)
2
Област 10:
    Методе испитивања психолошких функција и понашања (изборна област)
2
Област 11:
    Методе истраживања у рublic нealth-у (изборна област)
2

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

В1
II
О
25
75
10
Област 1:
    Сумирање и представљање података
2
Област 2:
    Вероватноћа. нормална расподела. процена
2
Област 3:
    Тестови значајности и упоређивање средине малих узорака
2
Област 4:
    Регресија и корелација. методе базиране на поретку ранга
2
Област 5:
    Анализа унакрсног табелирања. клиничка мерења. статистике морталитета
    и структура популације
2

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

Г1
II
О
25
75
10
Област 1:
    Увод у рачунаре и windows XP
2
Област 2:
    Microsoft Word 2003
2
Област 3:
    Microsoft Excel 2003
2
Област 4:
    Microsoft Power Point 2003
2
Област 5:
    Интернет и медицинске базе података
2

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра предмета
Назив предмета
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

СИР

Д1
II
О
30
90
12
Област 1:
    Фармакологија - аналитика и фармакокинетика
2
Област 2:
    Имунологија – апоптоза и онкогени
2
Област 3:
    Изоловани органи, кардиоваскуларни систем и антиоксиданси
2
Област 4:
    Епидемиологија – дизајнирање и спровођење епидемиолошких студија
2
Област 5:
    Гинекологија – дизајнирање и спровођење клиничких студија у гинекологији
2
Област 6:
    Психијатрија – дизајнирање и спровођење клиничких студија психофармака
2

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)


 
ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
(изборнa подручја)

 

С - семестар у коме је предмет
П - предавања
СИР - студијски истраживачки рад
СРС - самостални истраживачки рад

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП1
III / IV
И
150
450
900
60
 
    Изборна област 1: Основна методологија истраживачког рада у молекуларној медицини
12
 
    Изборна област 2а: активација пролиферација и диференцијација лимфоцита
12
 
    Изборна област 2б: фармакокинетска истраживања
12
 
    Изборна област 3а: инфламација–имунски одговор на инфективне агенсе
12
 
    Изборна област 3б: фармакоепидемиолошка истраживања
12
 
    Изборна област 4а: имунска толеранција, аутоимуност и клиничка имунологија 1
12
 
    Изборна област 4б: фармакоeкoномска истраживања
12
 
    Изборна област 5-1: клиничка имунологија 2
12
 
    Изборна област 5-2: истраживања нежељених дејстава лекова
12

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП2
III / IV
И
150
450
900
60
Област 1:
    Основи неуробиологије
16
Област 2:
    Неурологија
10
Област 3:
    Психијатрија
20
Област 4:
    Неуронауке у пракси
14

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП3
III / IV
И
150
450
900
60
Област 1:
    Увод у онкологију
8
Област 2:
    Хистогенетске класификације тумора
4
Област 3:
    Базична онкологија 1
2
Област 4:
    Базична онкологија 2
4
Област 5:
    Клиничка онкологија 1
12
Област 6:
    Клиничка онкологија 2
12
Област 7:
    Клиничка онкологија 3
18

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП5
III / IV
И
150
450
900
60
Област 1:
    Основе физиологије
6
Област 2:
    Ексцитабилна ткива
6
Област 3:
    Кардиоваскуларни систем
6
Област 4:
    Респираторна физиологија
6
Област 5:
    Физиологија ендокриног система и метаболизма
6
Област 6:
    Неурофизиологија
6
Област 7:
    Физиологија напора
8
Област 8:
    Функционална анатомија и физиологија спорта
8
Област 9:
    Тимски рад у спорту. Употреба лекова–допинг у спорту
8

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП6
III / IV
И
150
450
900
60
Модул 1:
    Оптерећење друштва болешћу
12
Модул 2:
    Концепт узрочности
12
Модул 3:
    Хроничне неинфективне болести
12
Модул 4:
    Инфективне болести, болничке инфекције и превентивна стоматологија
12
Модул 5:
    Превенција поремећаја здравља, скрининг, квалитет живота
12

 

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП7
III / IV
И
150
450
900
60
Област 1:
    Анатомија репродуктивног система
2
Област 2:
    Ембриологија и хистологија репродуктивног система
6
Област 3:
    Генетски поремећаји у хуманој репродукцији и правовремено откривање генетских болести
16
Област 4:
    Имунологија хумане репродукције
6
Област 5:
    Перинатална медицина
20
Област 6:
    Ендокринологија у хуманој репродукцији
10

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП8
III / IV
И
150
450
900
60
Област 1:
    Морфологија и функцијска организација унутрашњих система органа
14
Област 2:
    Патолошке основе болести унутрашњих органа
16
Област 3:
    Ендокринологија (изборна област)
30
Област 4:
    Кардиологија (изборна област)
30
Област 5:
    Хематологија (изборна област)
30

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

Шифра изборног подручја
Назив изборног подручја
Сем.
Статус

Часови активне
наставе

СРС

ЕСПБ

П

СИР

ИП9
III / IV
И
150
450
900
60
Област 1:
    Траума и шок. Реанимација и интезивна терапија
4
Област 2:
    Неурохирургија и дечија хирургија
6
Област 3:
    Ортопедија и урологија
8
Област 4:
    Ендокрина хирургија и хирургија дојке
6
Област 5:
    Општа хирургија, хирургија једњака и дијафрагме, желуца и дуоденума.
    Хирургија жучне кесе и жучних путева
6
Област 6:
    Хирургија јетре, панкреса, танког црева и црвуљка.
    Хирургија дебелог црева, ректума и ануса
6
Област 7:
    Хирургија абдоминалног зида, мезентеријума, перитонеума и оментума.
    Интраабдоминалне инфекције, абдоминална траума и ендоскопска хирургија
6
Област 8:
    Кардиоваскуларна и торакална хирургија
4
Област 9:
    Пластична и реконструктивна хирургија
4
Област 10:
    Оториноларингологија. Хирургија лица и врата. Офталмологија
10

(за детаљнији опис кликните на назив предмета у табели)

 

 
ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА

 

Шифра предмета
Назив предмета

Студијски истраживачки рад

ЕСПБ

Студијски истраживачки рад
(Израда докторске дисертације)

600
60