Trenutno ste na:
 
Akademske doktorske
  studije
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
 


 
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova,
upis ocena, potpisi
ARHIVA

 

INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Predavanja iz predmeta Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima održaće se u subotu 17.11. i nedelju 18.11.2018. godine od 10.00 časova.


ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Polaganje testova iz premeta Istraživanja u biomedicinskim naukama, održaće se u nedelju 28.10.2018. godine u Amfiteatru „Milosav Miša Kostić“, sa početkom u 10.00 časova.


STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Domaće zadatke slati na e-mail smubmi@medf.kg.ac.rs.

U okviru teme (Subject) poruke napisati domaći zadatak br. ...


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Domaće zadatke i seminarski rad slati na e-mail imubmi@medf.kg.ac.rs.

U okviru teme (Subject) poruke napisati domaći zadatak br. ... ili seminarski rad ''Naslov rada''


OBAVESTENJE ZA STUDENTE I GODINE DOKTORSKIH STUDIJA-DOKTORSKA SKOLA-MEDICINSKE NAUKE

Svečana dodela indeksa i početak nastave na Doktorskim studijama-Doktorska škola-medicinske nauke iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama održaće se u subotu 29.09.2018. godine, na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ sa početkom u 10.00 časova.


DRUGI UPISNI ROK NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – DOKTORSKA SKOLA – MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2018/2019. godini

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu objavljuje drugi upisni rok na doktorske akademske studije – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/2019. godini.

- Na prvu godinu doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 98 studenata
- Drugi upisni rok traje dok se ne upiše navedeni broj studenata.

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke može se upisati lice sa završenim fakultetom iz oblasti biomedicinskih nauka koje je steklo najmanje 300, odnosno 360 ESPB na integrisanim akademskim studijama.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2018/2019.


Konačnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.

Upis kandidata obaviće se u periodu od 18. septembra 2018. godine do 21. septembra 2018. godine u kancelariji broj 3. na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu ulica Svetozara Markovića broj 69.PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2018/2019.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.

Prigovor na preliminarnu rang listu možete izjaviti u roku od 24 sata od sata postavljanja liste na sajt.
Prigovor se dostavlja elektronskim putem na email adresu spn@medf.kg.ac.rs i na dekanat@medf.kg.ac.rsOBAVESTENJE O TERMINU OBAVLJANJA INTERVJUA SA KANDIDATIMA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE – DOKTORSKA SKOLA u školskoj 2018/2019. godini

Intervju sa kandidatima koji su konkurisali za upis na Doktorske studije – doktorska škola obaviće se dana 15.09.2018. godine sa početkom od 10.00 časova u zgradi Dekanata ulica Svetozara Markovića broj 69.


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – DOKTORSKA SKOLA – MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2018/2019. godini

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu objavljuje Konkurs za upis na doktorske akademske studije – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/2019. godini.

Na prvu godinu doktorskih akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 98 studenata, i to:
- 6 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i
- 92 samofinansirajuća studenta.

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke može se upisati lice sa završenim fakultetom iz oblasti biomedicinskih nauka koje je steklo najmanje 300, odnosno 360 ESPB na integrisanim akademskim studijama.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


UPIS NA DRUGU GODINU
školske 2018/2019. godine

Obaveštenje u vezi sa upisom na drugu godinu možete pogledati ovde


UPIS NA TREĆU GODINU
školske 2018/2019. godine

Obaveštenje u vezi sa upisom na treću godinu možete pogledati ovde


OBNOVA PRVE GODINE
u školskoj 2018/2019. godine

Obaveštenje o obnovi prve godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini možete pogledati ovde


OBNOVA DRUGE GODINE
u školskoj 2018/2019. godine

Obaveštenje o obnovi druge godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini možete pogledati ovde


OBNOVA TREĆE GODINE
u školskoj 2018/2019. godine

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini, za studente kojima nije isteklo šest godina od godine upisa na studije, možete pogledati ovde

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini, za studente koji studiraju, uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste, duže od šest, a manje od 9 godina od godine upisa studija, možete pogledati ovde

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini, za studente koji studiraju uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste, a kojima je isteklo 9 godina studiranja od godine upisa studija, možete pogledati ovde

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini, za studente koji ne studiraju uz rad, student koji nemaju invaliditet, student koji nisu upisani na studije po afirmativnoj meri i student koji nemaju status kategorisanog vrhunskog sportiste, a kojima je isteklo šest godina studiranja od godine upisa studija, možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.