Trenutno ste na:
 
Akademske doktorske
  studije
 

Povezani sadržaji:

Navigacija:
 
Početna strana
  
INFORMACIJE
IZ STUDENTSKE SLUŽBE

INFORMACIJETERMINI
predavanja, vežbi,
konsultacija, nadoknada
RASPOREDI
ispita,
kolokvijuma
REZULTATI
ispita, testova,
upis ocena, potpisi
ARHIVA

 

ISTRAŽIVANJA U STOMATOLOGIJI
(usmeni doktorski ispit)

Usmeni doktorski ispit iz izbornog područja IP11 Istraživanja u stomatologiji održaće se u ponedeljak 08.07.2019. godine, u prostorijama za kliničku nastavu na IASS, Zavod za stomatologiju, sa počekom u 14.00 časova.


IMUNOLOGIJA, INFEKCIJA I INFLAMACIJA
(usmeni doktorski ispit)

Usmeni doktorski ispit iz izbornog područja IP4 Imunologija, infekcija i inflamacija održaće se u sredu 26. 06. 2019. godine, u Plavoj sali „prof. dr Ljubiša Aćimović“, u terminu od 15.00 do 17.00 časova


.

OVERA LETNJEG SEMESTRA
u školskoj 2018/2019. godine

Termin overe letnjeg semestra školske 2018/2019. godine možete pogledati ovde


INFORMATIČKE, STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(junski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti prve godine doktorskih akademskih studija da će se ispiti iz predmeta Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima i Statističke metode u biomedicinskim istraživanjima u junskom ispitnom roku održati u subotu 08.06.2019. godine od 10.00 časova na Fakultetu medicinskih nauka u žutim salama 35, 36 i 37.


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(majski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti prve godine doktorskih akademskih studija da će se ispiti iz predmeta Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima i Statističke metode u biomedicinskim istraživanjima u majskom ispitnom roku održati u subotu 18.05.2019. godine od 10.00 časova na Fakultetu medicinskih nauka u žutim salama 35, 36 i 37.


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(aprilski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti prve godine Doktorskih akademskih studija da će se ispit iz predmeta Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima u aprilskom ispitnom roku održati u subotu 13.04.2019. godine od 10.00 časova na Fakultetu medicinskih nauka u žutim salama 35, 36 i 37.


STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(aprilski ispitni rok)

Obaveštavaju se studenti prve godine Doktorskih akademskih studija da će se ispit iz predmeta Statističke metode u biomedicinskim istraživanjima u aprilskom ispitnom roku održati u subotu 20.04.2019. godine od 10.00 časova na Fakultetu medicinskih nauka u žutima salama 35, 36 i 37.


IP11 - Istraživanja u stomatologiji
(početak nastave)

Prvo predavanje održaće se dana 09.03.2019.godine sa početkom od 12.00 časova na Fakultetu medicinskih nauka - Zavod za stomatologiju, ulica Zmaj Jovina 32. Kragujevac

Opširnije možete pogledati ovde)


IP8 - Eksperimentalna i primenjena interna medicina, IP9 - Klinička i eksperimentalna hirurgija
(početak nastave)

Prvo predavanje održaće se dana 3.3.2019.godine sa početkom od 10.00 časova u sali "prof. dr Ljubiša Aćimović" na Fakultetu medicinskih nauka

Opširnije možete pogledati ovde)


IP2 - Neuronauke
(početak nastave)

Prvo predavanje održaće se dana 2.3.2019.godine sa početkom od 10.00 časova u "Maloj sali" na Fakultetu medicinskih nauka.

Opširnije možete pogledati ovde)


IP1 - KLINIČKA I EKSPERIMENTALNA FARMAKOLOGIJA
(početak nastave)

Prvo predavanje održaće se dana 2.3.2019.godine sa početkom od 10.00 časova u Učionici za Farmakologiju na Fakultetu medicinskih nauka.

Opširnije možete pogledati ovde)


IP5 - Eksperimentalna i primenjena fiziologija sa sportskom medicinom
(početak nastave)

Prvo predavanje održaće se dana 28.02.2019.godine sa početkom od 15.30 časova u sali "prof. dr Ljubiša Aćimović" na Fakultetu medicinskih nauka

Opširnije možete pogledati ovde)


IP3 - Onkologija, IP4 - Imunologija, infekcija i inflamacija, IP 10 - Matične ćelije u biomedicinskim naukama
(početak nastave)

Prvo predavanje održaće se dana 26.02.2019.godine sa početkom od 16.00 časova u sali "prof. dr Ljubiša Aćimović" na Fakultetu medicinskih nauka

Opširnije možete pogledati ovde)


IP6 - Preventivna mediicna
(početak nastave)

Prvo predavanje održaće se dana 25.02.2019.godine sa početkom od 15.00 časova u Institutu za javno zdravlje Kragujevac ( ul. Nikole Pašića broj 1)

Opširnije možete pogledati ovde)


STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(februarski ispitni rok)

Spisak studenata koji su prijavili ispit Statističke metode u biomedicinskom istraživanjima, u februarskom ispitnom roku 2019. godine

I grupa (spisak možete pogledati ovde)
Subota 9. 02. 2019. godine
Vreme polaganja ispita: 10.00 - 13.00

II grupa (spisak možete pogledati ovde)
Subota 9. 02. 2019. godine
Vreme polaganja ispita: 13.00 - 16.00


ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA
(rezultati testova)

Rezultate testova iz premeta A (Istraživanja u biomedicinskim naukama) održanih 02.02.2019. možete pogledati ovde


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(januarsko-februarski rok)

Spisak studenata koji su prijavili ispit Informatičke metode u biomedicinskom istraživanjima, u februarskom ispitnom roku 2019. godine:

I grupa (spisak možete pogledati ovde)
Vreme polaganja ispita: 10.00 - 13.00

II grupa (spisak možete pogledati ovde)
Termin: Subota 2. 2. 2019. godine
Vreme polaganja ispita: 13.00 - 16.00


Obaveštenje o terminu overe zimskog semestra školske 2018/2019. godine
za studente prve godine

Obaveštenje o terminu overe zimskog semestra školske 2018/2019. godine, za studente prve godine Doktorskih studija-Doktorska škola-medicinske nauke možete pogledati ovde


OVERA I I UPIS II SEMESTRA
u školskoj 2018/2019. godine

Obaveštenje o overi I i upisu II semestra doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini možete pogledati ovde


OVERA III I UPIS IV SEMESTRA
u školskoj 2018/2019. godine

Obaveštenje o overi III i upisu IV semestra doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini možete pogledati ovde


STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Predavanja iz predmeta Statističke metode u biomedicinskim istraživanjima održaće se u subotu 12.01. i nedelju 13.01.2019. godine od 10.00 časova.


STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(januarsko-februarski rok)

Ispit iz Statističkih metoda u biomedicinskim istraživanjima, u januarsko/februarskom ispitnom roku, održaće se u subotu 09. 02. 2019. godine, na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, u Žutoj sali levo, sa početkom od 10.00 časova.

Spisak studenata koji polažu navedeni ispit, po grupama, biće objavljen na sajtu Fakulteta u četvrtak 31. 01. 2019. godine.

Studenti koji prijavljuju ispit, a obnovili su godinu ili su upisali drugu godinu studija bez položenog ispita, u obavezi su da imaju potpis za odslušane konsultacije, iz nepoloženog predmeta, čime stiču uslov za prijavu ispita.

Prijava ispita obaviće se u periodu od 28. do 30. 01. 2019. godine, u vremenu od 08.00 do 15.30. časova.


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(januarsko-februarski rok)

Ispit iz Informatičkih metoda u biomedicinskim istraživanjima, u januarsko/februarskom ispitnom roku, održaće se u subotu 02. 02. 2019. godine, na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, u Žutoj sali levo, sa početkom od 10.00 časova.

Spisak studenata koji polažu navedeni ispit, po grupama, biće objavljen na sajtu Fakulteta u četvrtak 31. 01. 2019. godine.

Studenti koji prijavljuju ispit, a obnovili su godinu ili su upisali drugu godinu studija bez položenog ispita, u obavezi su da imaju potpis za odslušane konsultacije, iz nepoloženog predmeta, čime stiču uslov za prijavu ispita.

Prijava ispita obaviće se u periodu od 28. do 30. 01. 2019. godine, u vremenu od 08.00 do 15.30. časova.


ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINSKIM NAUKAMA
(januarsko-februarski rok)

Ispit iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama (za studente koji nisu polagali testove 28. 10. 2018. godine), održaće se u subotu 02. 02. 2019. godine u 09.00 časova na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, u Velikoj sali.

Studenti koji polažu testove iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama 02. 02. 2019. godine, u obevezi su da podnesu prijavu za pomenuti ispit u periodu od 28. do 30. 01. 2019. godine, u vremenu od 08.00 do 15.30. časova.

Studenti koji su položili testove iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama dana 28.10.2018. godine, u obavezi su da prijave ispit u periodu od 28. do 30. 01. 2019. godine, u vremenu od 08.00 do 15.30. časova.


ISTRAŽIVANJA U STOMATOLOGIJI
(obaveštenje)

Usmeni modulski ispit i popravni modulski ispit na izbornom području Istraživanja u stomatologiji održaće se u ponedeljak 03.12.2018. godine sa početkom u 15.00 časova, u u prostorijama za kliničku nastavu na IASS, Zavod za stomatologiju.


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Predavanja iz predmeta Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima neće se održati u nedelju 26.11.2018. godine.


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKIM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Predavanja iz predmeta Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima održaće se u subotu 17.11. i nedelju 18.11.2018. godine od 10.00 časova.


ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Polaganje testova iz premeta Istraživanja u biomedicinskim naukama, održaće se u nedelju 28.10.2018. godine u Amfiteatru „Milosav Miša Kostić“, sa početkom u 10.00 časova.


STATISTIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Domaće zadatke slati na e-mail smubmi@medf.kg.ac.rs.

U okviru teme (Subject) poruke napisati domaći zadatak br. ...


INFORMATIČKE METODE U BIOMEDICINSKOM ISTRAŽIVANJIMA
(obaveštenje)

Domaće zadatke i seminarski rad slati na e-mail imubmi@medf.kg.ac.rs.

U okviru teme (Subject) poruke napisati domaći zadatak br. ... ili seminarski rad ''Naslov rada''


OBAVESTENJE ZA STUDENTE I GODINE DOKTORSKIH STUDIJA-DOKTORSKA SKOLA-MEDICINSKE NAUKE

Svečana dodela indeksa i početak nastave na Doktorskim studijama-Doktorska škola-medicinske nauke iz predmeta Istraživanja u biomedicinskim naukama održaće se u subotu 29.09.2018. godine, na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu u Amfiteatru „prof. dr Milosav Miša Kostić“ sa početkom u 10.00 časova.


DRUGI UPISNI ROK NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – DOKTORSKA SKOLA – MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2018/2019. godini

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu objavljuje drugi upisni rok na doktorske akademske studije – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/2019. godini.

- Na prvu godinu doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 98 studenata
- Drugi upisni rok traje dok se ne upiše navedeni broj studenata.

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke može se upisati lice sa završenim fakultetom iz oblasti biomedicinskih nauka koje je steklo najmanje 300, odnosno 360 ESPB na integrisanim akademskim studijama.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2018/2019.


Konačnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.

Upis kandidata obaviće se u periodu od 18. septembra 2018. godine do 21. septembra 2018. godine u kancelariji broj 3. na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu ulica Svetozara Markovića broj 69.PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE
DOKTORSKA SKOLA - MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2018/2019.


Preliminarnu rang listu kandidata za upis na doktorske studije Doktorska škola - medicinske nauke možete pogledati ovde.

Prigovor na preliminarnu rang listu možete izjaviti u roku od 24 sata od sata postavljanja liste na sajt.
Prigovor se dostavlja elektronskim putem na email adresu spn@medf.kg.ac.rs i na dekanat@medf.kg.ac.rsOBAVESTENJE O TERMINU OBAVLJANJA INTERVJUA SA KANDIDATIMA KOJI SU KONKURISALI ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE – DOKTORSKA SKOLA u školskoj 2018/2019. godini

Intervju sa kandidatima koji su konkurisali za upis na Doktorske studije – doktorska škola obaviće se dana 15.09.2018. godine sa početkom od 10.00 časova u zgradi Dekanata ulica Svetozara Markovića broj 69.


KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – DOKTORSKA SKOLA – MEDICINSKE NAUKE
u školskoj 2018/2019. godini

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu objavljuje Konkurs za upis na doktorske akademske studije – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/2019. godini.

Na prvu godinu doktorskih akademskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu može se upisati ukupno 98 studenata, i to:
- 6 studenata čije se studije finansiraju iz budžeta i
- 92 samofinansirajuća studenta.

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke može se upisati lice sa završenim fakultetom iz oblasti biomedicinskih nauka koje je steklo najmanje 300, odnosno 360 ESPB na integrisanim akademskim studijama.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde


UPIS NA DRUGU GODINU
školske 2018/2019. godine

Obaveštenje u vezi sa upisom na drugu godinu možete pogledati ovde


UPIS NA TREĆU GODINU
školske 2018/2019. godine

Obaveštenje u vezi sa upisom na treću godinu možete pogledati ovde


OBNOVA PRVE GODINE
u školskoj 2018/2019. godine

Obaveštenje o obnovi prve godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini možete pogledati ovde


OBNOVA DRUGE GODINE
u školskoj 2018/2019. godine

Obaveštenje o obnovi druge godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini možete pogledati ovde


OBNOVA TREĆE GODINE
u školskoj 2018/2019. godine

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini, za studente kojima nije isteklo šest godina od godine upisa na studije, možete pogledati ovde

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini, za studente koji studiraju, uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste, duže od šest, a manje od 9 godina od godine upisa studija, možete pogledati ovde

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini, za studente koji studiraju uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste, a kojima je isteklo 9 godina studiranja od godine upisa studija, možete pogledati ovde

Obaveštenje o obnovi treće godine doktorskih studija – doktorska škola – medicinske nauke u školskoj 2018/19. godini, za studente koji ne studiraju uz rad, student koji nemaju invaliditet, student koji nisu upisani na studije po afirmativnoj meri i student koji nemaju status kategorisanog vrhunskog sportiste, a kojima je isteklo šest godina studiranja od godine upisa studija, možete pogledati ovde
Ostale informacije možete pogledati u ARHIVI VESTI ovde.