Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                58

Година: 2017

                2017123456789101112

   58 резултата (1-5)   


- Катарина Јанићијевић
  Датум одбране 28.12.2017. године
  Тема дисертације: Утицај демографских и социоекономских фактора на коришћење психоактивних супстанци код младих у Србији
  Ментор: доц. др Снежана Радовановић (CV),изабран на Већу, 07.06.2017.године, одлуком бр:IV-03-584/19
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.06.2017. године, број IV-03-584/19
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Сања Коцић
 - проф. др Мирјана Јовановић
 - проф. др Биљана Миличић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.01.1970. године, број IV-03-1119/8
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Сања Коцић
 - проф. др Мирјана Јовановић
 - проф. др Биљана Миличић


- Петар Чановић
  Датум одбране 27.12.2017. године
  Тема дисертације: Антитуморски ефекат новосинтетисаних комплекса рутенијума(II) на туморске ћелије in vitro
  Ментор: проф. др Иванка Зелен (CV),изабран на Већу, 03.05.2017.године, одлуком бр:IV-03-456/12
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 03.05.2017. године, број IV-03-456/12
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Марина Митровић
 - проф. др Живадин Бугарчић
 - доц. др Соња Мисирлић-Денчић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.01.1970. године, број IV-03-1119/9
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Марина Митровић
 - проф. др Владислав Воларевић
 - проф. др Марија Миловановић
 - доц. др Соња Мисирлић-Денчић
 - проф. др Маријана Станојевић-Пирковић


- Исидора Милосављевић
  Датум одбране 25.12.2017. године
  Тема дисертације: Ефекти Pt(II) комплекса на контрактилност, коронарни проток и оксидативни стрес изолованог срца пацова
  Ментор: проф. др Слободан Новокмет (CV),изабран на Већу, 24.02.2016.године, одлуком бр:01-1414/2-14
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.01.2016. године, број 01-543/3-6
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Живадин Бугарчић
 - проф. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Драган Ђурић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.01.1970. године, број IV-03-1119/7
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Живадин Бугарчић
 - проф. др Драган Ђурић
 - проф. др Зорица Вујић
 - доц. др Јована Богојески


- Марјана Вукићевић
  Датум одбране 19.12.2017. године
  Тема дисертације: Процена утицаја застоја крви у венском систему мозга на краткорочни исход акутног исхемијског можданог удара
  Ментор: проф. др Ранко Раичевић,изабран на Већу, 15.11.2016.године, одлуком бр:IV-03-1071/19
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.11.2016. године, број IV-03-1071/19
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Гордана Тончев
 - проф. др Милан Мијаиловић
 - проф. др Мирослава Живковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.01.1970. године, број IV-03-1119/6
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Гордана Тончев
 - проф. др Милан Мијаиловић
 - проф. др Мирослава Живковић


- Љубодраг Минић
  Датум одбране 18.12.2017. године
  Тема дисертације: Евалуација ефеката оментомијелопексије на сегментне и проводне функције кичмене мождине након повреде
  Ментор: проф. др Бранко Ђуровић,изабран на Већу, 08.02.2017.године, одлуком бр:IV-03-133/20
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 08.02.2017. године, број IV-03-133/20
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Љукас Расулић
 - доц. др Топлица Лепић
 - доц. др Драгче Радовановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.01.1970. године, број IV-03-1119/5
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Љукас Расулић
 - проф. др Драгче Радовановић
 - доц. др Топлица Лепић


123456789101112

   58 резултата (1-5)