Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                44

Година: 2016

                2016123456789

   44 резултата (1-5)   


- Маја Милосављевић
  Датум одбране 27.12.2016. године
  Тема дисертације: Преваленца посттрауматског стресног поремећаја у постпарталном периоду и његова веза са нивоом кортизола у крви
  Ментор: проф. др Душица Лечић-Тошевски,изабран на Већу, 24.09.2014.године, одлуком бр:01-9299/3-20
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.06.2014. године, број 01-6732/3-12
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Горан Михајловић
 - проф. др Душан Станојевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.11.2016. године, број 01-13946/3-13
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Горан Михајловић
 - проф. др Драгана Игњатовић-Ристић
 - доц. др Милан Латас
 - доц. др Оливера Вуковић


- Драган Ловић
  Датум одбране 27.12.2016. године
  Тема дисертације: Анализа фактора ризика за настанак хипертрофије леве коморе код пацијената са артеријском хипертензијом
  Ментор: проф. др Милоје Томашевић (CV),изабран на Већу, 29.01.2014.године, одлуком бр:01-513/8-14
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.09.2013. године, број 01-8571/3-2
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Јуришић
 - проф. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Милоје Томашевић
 - проф. др Горан Кораћевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.11.2016. године, број 01-13946/3-15
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Милорадовић
 - проф. др Иван Тасић
 - проф. др Бранко Белеслин
 - нс др сци мед Марија Здравковић
 - проф. др Владимир Јаковљевић


- Милош Николић
  Датум одбране 26.12.2016. године
  Тема дисертације: Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност бинуклеарних комплекса бакра(II) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине
  Ментор: доц. др Гордана Радић (CV),изабран на Већу, 28.10.2015.године, одлуком бр:01-10966/3-17
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.09.2015. године, број 01-9476/3-14
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Тибор Сабо
 - доц. др Верица Јевтић
 - доц. др Марија Миловановић
 - нс др Ивана Радојевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.11.2016. године, број 01-13946/3-15
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Тибор Сабо
 - доц. др Верица Јевтић
 - доц. др Марија Миловановић
 - нс др Ивана Радојевић


- Сања Шарац
  Датум одбране 23.12.2016. године
  Тема дисертације: Процена квалитета живота пацијената оболелих од неситноћелијског карцинома плућа лечених хемиотерапијом
  Ментор: проф. др Ружица Козомара,изабран на Већу, 24.12.2014.године, одлуком бр:01-14219/3-14
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.11.2014. године, број 01-12893/3-5
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Драгана Стаматовић
 - проф. др Марина Петровић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.11.2016. године, број 01-13946/3-14
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Марина Петровић
 - проф. др Драгана Стаматовић
 - доц. др Иван Чекеревац


- Александра Арсовић
  Датум одбране 21.12.2016. године
  Тема дисертације: Имунопатогенетски механизми перзистенције хламидија у гениталном тракту жена
  Ментор: проф. др Дејан Баскић (CV),изабран на Већу, 20.02.2013.године, одлуком бр:01-1523/7-24
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 20.12.2012. године, број 01-11215/3-4
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранислава Коцић
 - проф. др Дејан Баскић
 - доц. др Александра Димитријевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.11.2016. године, број 01-12879/3-10
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Владислав Воларевић
 - проф. др Данило Војводић
 - доц. др Јелена Пантић
 - доц. др Александра Димитријевић
 - проф. др Маја Ћупић


123456789

   44 резултата (1-5)