Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                31

Година: 2015

                20151234567

   31 резултата (1-5)   


- Миленко Будимчић
  Датум одбране 25.12.2015. године
  Тема дисертације: Процена дејства гласне музике на оштећења слуха код младих особа
  Ментор: проф. др Љубица Живић (CV),изабран на Већу, 11.07.2012.године, одлуком бр:01-4816/3-18
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 20.06.2012. године, број 01-4301/3-6
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Љубица Живић
 - проф. др Биљана Вулетић
 - доц. др Ненад Балетић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.11.2015. године, број 01-12209/3-17
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Арсенијевић
 - проф. др Љиљана Ердевички
 - доц. др Ненад Балетић


- Зорка Инић
  Датум одбране 22.12.2015. године
  Тема дисертације: Имунохистохемијско проучавање неоваскуларизације и пролиферативне активности тумора паратироидне жлезде
  Ментор: проф. др Иван Пауновић (CV),изабран на Већу, 26.02.2014.године, одлуком бр:01-1619/3-22
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.01.2014. године, број 01-513/8-7
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Александар Ђукић
 - проф. др Иван Пауновић
 - проф. др Светислав Татић
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Слободан Милисављевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.11.2015. године, број 01-12209/3-16
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Александар Ђукић
 - доц. др Слободанка Митровић
 - проф. др Светислав Татић
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Слободан Милисављевић


- Тијана Релић
  Датум одбране 01.12.2015. године
  Тема дисертације: Инфекција респираторним синцицијалним вирусом као детерминанта развоја хиперреактивности бронхијалног стабла код деце узраста до 2 године у односу на атопију
  Ментор: доц. др Гордана Костић (CV),изабран на Већу, 27.03.2013.године, одлуком бр:01-2656/6-9
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 20.02.2013. године, број 01-1523/7-12
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Предраг Минић
 - проф. др Милена Илић
 - доц. др Гордана Костић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.10.2015. године, број 01-10966/3-33
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Марина Петровић
 - проф. др Предраг Чановић
 - доц. др Ивана Лазаревић
 - доц. др Славица Марковић
 - проф. др Дејан Баскић


- Ивана Туфегџић
  Датум одбране 19.11.2015. године
  Тема дисертације: Корелација експресије CD31 и глаткомишићног актина са морфолошким карактеристикама аденокарцинома ректума
  Ментор: проф. др Снежана Јанчић (CV),изабран на Већу, 20.12.2012.године, одлуком бр:01-11216/3-5
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.12.2012. године, број 01-1027/3-4
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Небојша Здравковић
 - проф. др Љубинка Јанковић-Величковић
 - доц. др Весна Станковић
 - доц. др Драгче Радовановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.10.2015. године, број 01-10966/3-34
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Весна Станковић
 - доц. др Драгче Радовановић
 - проф. др Љубинка Јанковић-Величковић


- Немања Ранчић
  Датум одбране 13.11.2015. године
  Тема дисертације: Процена односа концентрација/доза такролимуса као параметра за терапијски мониторинг у пацијената подвргнутих трансплантацији бубрега
  Ментор: проф. др Викторија Драгојевић-Симић,изабран на Већу, 28.05.2014.године, одлуком бр:01-5389/3-13
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 16.04.2014. године, број 01-3924/3-4
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Момир Миков
 - проф. др Михајло Јаковљевић
 - проф. др Ђоко Максић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.09.2015. године, број 01-9476/3-48
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Момир Миков
 - проф. др Михајло Јаковљевић
 - проф. др Ђоко Максић


1234567

   31 резултата (1-5)