Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                44

Година: 2014

                2014123456789

   44 резултата (1-5)   


- Драган Милојевић
  Датум одбране 25.12.2014. године
  Тема дисертације: Утицај биометеоролошких фаза, аерозагађења и других фактора ризика на појаву цереброваскуларних инсулта
  Ментор: проф. др Нела Ђоновић,изабран на Већу, 07.03.2012.године, одлуком бр:01-1410/3-18
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 18.01.2012. године, број 01-167/4-12
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драган Миловановић
 - проф. др Гордана Тончев
 - проф. др Дејан Јанц
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 24.09.2014. године, број 01-9299/3-31
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Гордана Тончев
 - проф. др Драган Миловановић
 - проф. др Дејан Јанц


- Данијела Пецарски
  Датум одбране 12.12.2014. године
  Тема дисертације: Антимикробно дејство етарских уља неких врста фамилија аpiaceae и lamiaceae на бактерије и гљивице узрочнике вулво-вагиналних инфекција жена у репродуктивном периоду
  Ментор: проф. др Слободан Јанковић (CV),изабран на Већу, 29.05.2013.године, одлуком бр:01-4869/3-12
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 24.04.2013. године, број 01-3912/3-7
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Зорица Кнежевић-Југовић
 - доц. др Сузана Димитријевић-Бранковић
 - проф. др Мирјана Варјачић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.11.2014. године, број 01-12893/3-15
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Зорица Кнежевић-Југовић
 - проф. др Сузана Димитријевић
 - проф. др Мирјана Варјачић


- Бојан Банко
  Датум одбране 11.12.2014. године
  Тема дисертације: Предиктивна вредност магнетне резонанце у преоперативној евалуацији карцинома ларинкса
  Ментор: проф. др Ружица Максимовић,изабран на Већу, 26.03.2014.године, одлуком бр:01-2798/3-13
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.02.2014. године, број 01-1619/3-13
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Татјана Стошић-Опинћал
 - проф. др Војко Ђукић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.10.2014. године, број 01-11320/3-22
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Јовица Миловановић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Татјана Стошић-Опинћал


- Рада Вучић
  Датум одбране 19.11.2014. године
  Тема дисертације: Прогностички заначај НТ-ПРО-БНП-а у пацијената са акутним инфарктом миокарда без срчане декомпензације
  Ментор: доц. др Марина Петровић (CV),изабран на Већу, 04.04.2012.године, одлуком бр:01-2151/3-9
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.03.2012. године, број 01-1410/3-12
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Марина Петровић
 - проф. др Зорана Васиљевић
 - проф. др Драган Миловановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 24.09.2014. године, број 01-9299/3-30
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Виолета Ирић-Ћупић
 - доц. др Горан Давидовић
 - проф. др Синиша Павловић


- Миле Деспотовић
  Датум одбране 14.11.2014. године
  Тема дисертације: Социјална подршка као фактор здравља и квалитета живота старих са хипертензијом
  Ментор: проф. др Славица Ђукић-Дејановић,изабран на Већу, 25.09.2013.године, одлуком бр:01-8571/3-13
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 10.07.2013. године, број 01-6596/3-10
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драган Раванић
 - проф. др Сања Коцић
 - проф. др Милутин Ненадовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 24.09.2014. године, број 01-9299/3-36
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драган Раванић
 - проф. др Сања Коцић
 - проф. др Милутин Ненадовић


123456789

   44 резултата (1-5)