Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                36

Година: 2013

                201312345678

   36 резултата (1-5)   


- Стеван Стојановић
  Датум одбране 27.12.2013. године
  Тема дисертације: Значај квантификације маркера онкогенезе у ткивним исечцима оболелих од планоцелуларног карцинома ларинкса и хроничног ларингитиса
  Ментор: проф. др Бранислав Белић (CV),изабран на Већу, 20.12.2012.године, одлуком бр:01-11216/3-6
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.03.2006. године, број 05-1172-2
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Ђорђе Живић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Антон Микић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.10.2013. године, број (01-11083/3-30)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Љубица Живић
 - проф. др Љиљана Ердевички
 - проф. др Антон Микић
 - доц. др Иван Јовановић
 - доц. др Слободанка Митровић


- Милан Новаковић
  Датум одбране 26.12.2013. године
  Тема дисертације: Анализа антимикробне активности екстракта белог лука (Allium sativum L.)
  Ментор: проф. др Слободан Јанковић (CV),изабран на Већу, 07.12.2011.године, одлуком бр:01-9243/3-6
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 17.11.2011. године, број 01-8533/3-14
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Јасмина Миловановић
 - проф. др Слободан Јанковић
 - доц. др Радмила Величковић-Радовановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.11.2013. године, број (01-12526/3-18-2)
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Јасмина Миловановић
 - проф. др Дејан Баскић
 - доц. др Радмила Величковић-Радовановић


- Владимир Врсајков
  Датум одбране 24.12.2013. године
  Тема дисертације: Повезаност акутног метаболичког дисбаланса, церебралног вазоспазма, одложене церебралне исхемије и лошег исхода код пацијената са анеуризматским субарахноидним крвављењем
  Ментор: проф. др Јасна Јевђић,изабран на Већу, 24.04.2013.године, одлуком бр:01-3912/3-17
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 20.02.2013. године, број 01-1523/7-18
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Светлана Милетић-Дракулић
 - проф. др Милан Мијаиловић
 - проф. др Маја Шурбатовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.11.2013. године, број (01-12526/3-15)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
 - проф. др Даница Грујичић
 - проф. др Маја Шурбатовић


- Шефћет Хајровић
  Датум одбране 20.12.2013. године
  Тема дисертације: Фактори који утичу на појаву развојног поремећаја кука у новорођенчади са карличном презентацијом
  Ментор: проф. др Слободан Милисављевић (CV),изабран на Већу, 07.03.2012.године, одлуком бр:01-1410/3-16
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 18.01.2012. године, број 01-167/4-18
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Милисављевић
 - проф. др Зоран Крстић
 - проф- Мирјана Варјачић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.11.2013. године, број (01-12526/3-19)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Радивој Брдар
 - проф. др Мирјана Варјачић
 - доц. др Драгче Радовановић


- Владимир Игњатовић
  Датум одбране 20.12.2013. године
  Тема дисертације: Утицај примене различитих бета блокатора на агрегабилност тромбоцита код пацијената са коронарном болешћу срца на двојној антиагрегационој терапији
  Ментор: проф. др Синиша Павловић,изабран на Већу, 18.01.2012.године, одлуком бр:01-167/4-23
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.12.2011. године, број 01-9243/3-2
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Синиша Павловић
 - проф. др Небојша Анђелковић
 - доц. др Владимир Милорадовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.10.2013. године, број (01-11083/3-27)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Милорадовић
 - проф. др Радојица Столић
 - доц. др Предраг Ђурђевић
 - доц. др Михајло Јаковљевић
 - доц. др Горан Давидовић


12345678

   36 резултата (1-5)