Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                34

Година: 2012

                20121234567

   34 резултата (1-5)   


- Владимир Здравковић
  Датум одбране 27.12.2012. године
  Тема дисертације: Концентрација хистамина у крви болесника са исхемијском болешћу срца
  Ментор: проф. др Мирко Росић (CV),изабран на Већу, 04.04.2012.године, одлуком бр:01-2151/3-11
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.03.2012. године, број 01-1410/3-10
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Драган Сагић
 - проф. др Зорица Лазић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 20.12.2012. године, број (01-11216/3-14)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Зорица Лазић
 - проф. др Драган Сагић
 - проф. др Сузана Пантовић
 - проф. др Виолета Ирић-Ћупић


- Маја Саздановић
  Датум одбране 26.12.2012. године
  Тема дисертације: Морфологија, имунохистохемија и полни диморфизам неурона средње величине са спинама, у NUCLEUS ACCUMBENS човека
  Ментор: проф. др Јово Тошевски (CV),изабран на Већу, 07.03.2012.године, одлуком бр:01-1410/3-20
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 18.01.2012. године, број 01-167/4-8
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Гордана Тончев
 - проф. др Александар Маликовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 10.10.2012. године, број (01-7479/3-26)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Гордана Тончев
 - проф. др Александар Маликовић


- Драгица Бојовић
  Датум одбране 17.12.2012. године
  Тема дисертације: Анализа хемијског састава и биолошке активности шарпланинског чаја, Sideritis scardica Griseb., Lamiaceae
  Ментор: проф. др Слободан Јанковић (CV),изабран на Већу, 16.05.2012.године, одлуком бр:01-3232/3-12
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 19.01.2011. године, број 01-165/3-5
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Јанковић
 - НС Вања Тадић
 - проф. др Драган Миловановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 05.09.2012. године, број (01-6254/3-11)
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Јасмина Миловановић
 - НС Вања Тадић
 - проф. др Силва Добрић


- Биљана Прцовић
  Датум одбране 13.12.2012. године
  Тема дисертације: Улога трансезофагеалне ехокардиографије у планиметријској процени значајности изоловане аортне стенозе
  Ментор: проф. др Радомир Матуновић,изабран на Већу, 03.11.2010.године, одлуком бр:01-8083/5-14
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 06.10.2010. године, број 01-6852/3-4
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Марина Петровић
 - проф. др Радомир Матуновић
 - проф. др Сашо Рафаиловски
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.11.2012. године, број (01-10274/3-25)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Марина Петровић
 - проф. др Сашо Рафаиловски
 - проф. др Михаило Матић


- Сенада Павловић
  Датум одбране 14.11.2012. године
  Тема дисертације: Биомаркери инфламације у исхемијској болести срца
  Ментор: проф. др Видосава Ђорђевић,изабран на Већу, 06.04.2011.године, одлуком бр:01-2508/3-11
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.03.2011. године, број 01-1491/3-3
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Александар Ђукић
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
 - проф. др Видосава Ђорђевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 05.09.2012. године, број (01-6254/3-20)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Александар Ђукић
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
 - проф. др Горан Кораћевић


1234567

   34 резултата (1-5)