Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                33

Година: 2011

                20111234567

   33 резултата (1-5)   


- Владимир Гајић
  Датум одбране 27.12.2011. године
  Тема дисертације: Биометеоролошки утицај на саобраћајни трауматизам
  Ментор: проф. др Ана Шијачки,изабран на Већу, 02.03.2011.године, одлуком бр:01-1491/3-14
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 19.01.2011. године, број 01-165/3-10
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Ана Шијачки
 - проф. др Љубиша Аћимовић
 - проф. др Дејан Јанц
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.12.2011. године, број (01-9243/3-8)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Нела Ђоновић
 - проф. др Слободан Милисављевић
 - проф. др Дејан Јанц


- Весна Беговић-Купрешанин
  Датум одбране 27.12.2011. године
  Тема дисертације: Рана примена антибиотика и њен утицај на клиничке манифестације у раној фази Лајмске болести
  Ментор: проф. др Предраг Чановић (CV),изабран на Већу, 21.01.2009.године, одлуком бр:01-167/3-8
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 18.12.2008. године, број 01-7478/3-14
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милена Швабић-Влаховић
 - проф. др Дарко Ножић
 - проф. др Драган Миловановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.12.2011. године, број (01-9243/3-15)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Драган Миловановић
 - проф. др Дарко Ножић


- Горан Давидовић
  Датум одбране 26.12.2011. године
  Тема дисертације: Утицај комбинације фактора ризика и повишене срчане фреквенције на морталитет болесника са акутним инфарктом миокарда предњег зида
  Ментор: проф. др Слободан Јанковић (CV),изабран на Већу, 02.03.2011.године, одлуком бр:01-1491/3-25
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 13.09.2006. године, број 01-2632/2-5
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Момчило Милорадовић
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Зорана Васиљевић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.12.2011. године, број (01-9243/3-7)
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Марина Петровић
 - проф. др Зорана Васиљевић
 - проф. др Драган Миловановић


- Иван Марјановић
  Датум одбране 26.12.2011. године
  Тема дисертације: Компарација ендоваскуларне и отворене реконструкције анеуризме абдоминалне аорте на основу клиничких, биохемијских и имунолошких параметара
  Ментор: проф. др Миодраг Јевтић,изабран на Већу, 02.03.2011.године, одлуком бр:01-1491/3-12
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 19.01.2011. године, број 01-165/3-14
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
 - проф. др Миодраг Јевтић
 - проф. др Данило Војводић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.12.2011. године, број (01-9243/3-11)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Данило Војводић
 - проф. др Новак Миловић


- Иван Симић
  Датум одбране 23.12.2011. године
  Тема дисертације: Фракциона резерва протока као метод одређивања хемодинамске значајности граничних стеноза коронарних артерија
  Ментор: доц. др Владимир Милорадовић (CV),изабран на Већу, 19.11.2008.године, одлуком бр:01-6779/3-6
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.12.2006. године, број 01-4942/2-6
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Недељковић
 - доц. др Владимир Милорадовић
 - доц. др Никола Јагић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 17.11.2011. године, број (01-8533/3-31)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Недељковић
 - проф. др Милоје Томашевић
 - проф. др Владимир Јаковљевић


1234567

   33 резултата (1-5)