Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                19

Година: 2010

                20101234

   19 резултата (1-5)   


- Драган Лончар
  Датум одбране 30.12.2010. године
  Тема дисертације: Анализа предиктивне вредности серумских маркера и амниоцентезе у пренаталној дијагностици урођених аномалија
  Ментор: проф. др Мирјана Варјачић (CV),изабран на Већу, 07.10.2009.године, одлуком бр:01-6024/3-22
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 05.03.2009. године, број 01-1400/3-7
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирослав Фолић
 - проф. др Мирјана Варјачић
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић
 - доц. др Жељко Миковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.12.2010. године, број (01-9271/3-17)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Оливера Ђорђевић-Милошевић
 - проф. др Жељко Миковић


- Сандра Тепић
  Датум одбране 28.12.2010. године
  Тема дисертације: Ефекти хипербаричне оксигенације (hbot) на оксидоредукциони статус пацијената оболелих од diabetes mellitusa тип 2
  Ментор: доц. др Владимир Јаковљевић (CV),изабран на Већу, 04.11.2009.године, одлуком бр:01-7641/3-6
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.10.2009. године, број 01-6024/3-20
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Миодраг Јевтић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Александар Ђукић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.12.2010. године, број (01-9271/3-16)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Миодраг Јевтић
 - проф. др Душан Митровић
 - проф. др Александар Ђукић


- Жељко Мијушковић
  Датум одбране 27.12.2010. године
  Тема дисертације: Одређивање полиморфизма гена за глутатион с-трансферазу и интерлеукин-10 и мутација ртсн гена код пацијената с базоцелуларним карциномом
  Ментор: проф. др Лидија Кандолф-Секуловић,изабран на Већу, 08.09.2010.године, одлуком бр:01-5717/3-15
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.06.2010. године, број 01-3722/4-6
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Звонко Магић
 - проф. др Радош Зечевић
 - доц. др Лидија Кандолф-Секуловић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.12.2010. године, број (01-9271/3-15)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Звонко Магић
 - проф. др Радош Зечевић
 - доц. др Наташа Ђорђевић


- Дејан Митрашиновић
  Датум одбране 23.12.2010. године
  Тема дисертације: Чиниоци понашања који одређују развој артеријске хипертензије у популацији одраслог становништва србије
  Ментор: проф. др Драгољуб Ђокић,изабран на Већу, 04.11.2009.године, одлуком бр:01-7641/3-8
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.10.2009. године, број 01-6024/3-18
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - др сци мед Сања Миленковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.12.2010. године, број (01-8835/3-12)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Зорана Васиљевић
 - проф. др Слободан Јанковић


- Тијана Цветић
  Датум одбране 23.12.2010. године
  Тема дисертације: Меки неуролошки знаци“ као маркер схизофреније –анализа оболелих од схизофреније и њихових првостепених сродника
  Ментор: проф. др Душица Лечић-Тошевски,изабран на Већу, 22.09.2010.године, одлуком бр:01-6216/2-4
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 08.09.2010. године, број 01-5717/3-8
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Горан Михајловић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Душица Лечић-Тошевски
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.12.2010. године, број (01-9271/3-18)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Горан Михајловић
 - доц. др Александар Дамјановић


1234

   19 резултата (1-5)