Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                28

Година: 2009

                2009123456

   28 резултата (1-5)   


- Дејан Чубрило
  Датум одбране 28.12.2009. године
  Тема дисертације: Системски ефекти поремећаја редокс равнотеже изазваног интензивним тренингом младих фудбалера
  Ментор: доц. др Владимир Јаковљевић (CV),изабран на Већу, 21.01.2009.године, одлуком бр:01-167/3-6
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 18.12.2008. године, број 01-7478/3-12
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Михајло Спасић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Драган Ђурић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.12.2009. године, број (01-8423/3-16)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Михајло Спасић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Драган Ђурић
 - проф. др Душица Павловић
 - НС др Душко Благојевић


- Снежана Миљковић
  Датум одбране 25.12.2009. године
  Тема дисертације: Чиниоци који одређују репродуктивно здравље жена у србији
  Ментор: проф. др Славица Ђукић-Дејановић,изабран на Већу, 17.09.2008.године, одлуком бр:01-4402/3-7
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.05.2008. године, број 01-2426/3-3
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драгољуб Ђокић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Бранислав Тиодоровић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.12.2009. године, број (01-8423/3-17)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драгољуб Ђокић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Бранислав Тиодоровић


- Марко Фолић
  Датум одбране 25.12.2009. године
  Тема дисертације: Поређење ефеката метилдопе, нифедипина и нитроглицерина на утероплацентарну и феталну хемодинамику код хипертензија индукованих трудноћом
  Ментор: проф. др Слободан Јанковић (CV),изабран на Већу, 23.04.2008.године, одлуком бр:01-1921/2-10
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.03.2008. године, број 01-1325/2-4
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милица Простран
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Драган Миловановић
 - проф. др Горан Лукић
 - проф. др Мирјана Варјачић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.12.2009. године, број (01-8423/3-15)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирјана Варјачић
 - проф. др Слободан Јанковић
 - доц. др Жељко Миковић


- Слободанка Митровић
  Датум одбране 24.12.2009. године
  Тема дисертације: Корелација експресије hеr2, p53, nm23 и ck19 са хистопатолошким параметрима у карциномима дојке
  Ментор: проф. др Милан Кнежевић (CV),изабран на Већу, 19.01.2005.године, одлуком бр:11
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.11.2004. године, број 330
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Драган Велимировић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - доц. др Љубиша Аћимовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 04.11.2009. године, број (01-7641/3-16)
       - Чланови Комисије:
 - НС Љиљана Вучковић-Декић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Снежана Јанчић


- Весна Станковић
  Датум одбране 24.12.2009. године
  Тема дисертације: Значај корелације клиничко-морфолошких параметара и нивоа експресије her2 и р53 код колоректалних карцинома
  Ментор: проф. др Милан Кнежевић (CV),изабран на Већу, 19.01.2005.године, одлуком бр:10
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.11.2004. године, број 329
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Драган Велимировић
 - проф. др Снежана Јанчић
 - доц. др Љубиша Аћимовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 04.11.2009. године, број (01-7641/3-15)
       - Чланови Комисије:
 - НС Љиљана Вучковић-Декић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Снежана Јанчић


123456

   28 резултата (1-5)