Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                12

Година: 2008

                2008123

   12 резултата (1-5)   


- Божидар Удовичић
  Датум одбране 23.12.2008. године
  Тема дисертације: Улога и значај мултислајсних реконструкција компјутеризоване томографије у дијагностици малигних тумора висцерокранијума
  Ментор: доц. др Милан Мијаиловић (CV),изабран на Већу, 23.10.2006.године, одлуком бр:01-3438/7-8
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.06.2006. године, број 01-2055/2-7
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Жељко Марковић
 - доц. др Милан Мијаиловић
 - проф. др Душан Митровић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 19.11.2008. године, број (01-6779/3-10)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Даница Грујичић
 - доц. др Милан Мијаиловић
 - проф. др Жељко Марковић


- Слађана Стојачић-Ђенић
  Датум одбране 24.10.2008. године
  Тема дисертације: Поремећаји циркулације крви код метастатских тумора у јетри
  Ментор: проф. др Владимир Јуришић (CV),изабран на Већу, 20.11.2007.године, одлуком бр:01-6008/2-8
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.09.2007. године, број 01-4280/2-5
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирјана Перишић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Владимир Јуришић
 - проф. др Љубиша Аћимовић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 17.09.2008. године, број (01-4402/3-17)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирјана Перишић
 - проф. др Владимир Јуришић
 - проф. др Милован Матовић


- Гордана Петровић-Огиано
  Датум одбране 22.10.2008. године
  Тема дисертације: Ефекат физичке активности на редукцију кардиоваскуларног ризика код пацијената са хиперлипидемијом који су на посебном дијететском режиму
  Ментор: проф. др Власта Дамјанов (CV),изабран на Већу, 28.03.2007.године, одлуком бр:01-1439/2-1
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.11.2006. године, број 01-4344/3-6
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драгољуб Ђокић
 - проф. др Власта Дамјанов
 - др сци мед ВНС Мирјана Павловић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 17.09.2008. године, број (01-4402/3-14)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драгољуб Ђокић
 - проф. др Власта Дамјанов
 - др сци мед ВНС Мирјана Павловић


- Јасмина Ђинђић
  Датум одбране 17.10.2008. године
  Тема дисертације: Лонгитудинално неуролошко праћење деце са раним церебралним оштећењима
  Ментор: проф. др Слободан Обрадовић (CV),изабран на Већу, 23.10.2006.године, одлуком бр:01-3438/7-7
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.06.2006. године, број 01-2055/2-8
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славка Дурутовић-Глигоровић
 - проф. др Слободан Обрадовић
 - проф. др Никола Димитријевић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Небојша Јовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 17.09.2008. године, број (01-4402/3-15)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Александар Живановић
 - проф. др Слободан Обрадовић
 - проф. др Никола Димитријевић


- Мирослав Стојадиновић
  Датум одбране 22.07.2008. године
  Тема дисертације: Прогностички фактори исхода гнојних инфекција бубрега и бубрежне ложе
  Ментор: проф. др Сава Мићић,изабран на Већу, 26.03.2008.године, одлуком бр:01-1325/2-9
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.03.2006. године, број 552/2-7
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Сава Мићић
 - проф. др Срећко Ђорђевић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - доц. др Драган Миловановић
 - доц. др Дејан Баскић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.07.2008. године, број (01-3081/3-3)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Ђокић
 - проф. др Сава Мићић
 - проф. др Драган Миловановић


123

   12 резултата (1-5)