Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                12

Година: 2007

                2007123

   12 резултата (1-5)   


- Момчило Ђорђевић
  Датум одбране 24.12.2007. године
  Тема дисертације: Анализа присуства пестицида у мајчином млеку и телесним течностима
  Ментор: проф. др Божидар Јовановић (CV),изабран на Већу, 19.04.2006.године, одлуком бр:01-1150/2-6
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.01.2006. године, број 169/2-5
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Наташа Петронијевић
 - проф. др Божидар Јовановић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Власта Дамјанов
 - доц. др Биљана Вулетић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.06.2007. године, број (01-2797/2-5)
       - Чланови Комисије:
 - доц. др Наташа Петронијевић
 - проф. др Божидар Јовановић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Биљана Вулетић
 - доц. др Јанко Ђурић


- Ивана Младеновић-Ћирић
  Датум одбране 14.12.2007. године
  Тема дисертације: Процена валидности модификоване методе анализе резултата добијених конконијевим тестом
  Ментор: проф. др Гвозден Росић (CV),изабран на Већу, 28.02.2007.године, одлуком бр:01-1048/2-8
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.11.2006. године, број 01-4344/3-5
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Гвозден Росић
 - проф. др Душан Митровић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 20.11.2007. године, број (01-6008/2-1)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Гвозден Росић
 - проф. др Душан Митровић


- Иванка Зелен
  Датум одбране 25.10.2007. године
  Тема дисертације: Антиоксидативни капацитет болесника са хроничном лимфоцитном леукемијом
  Ментор: проф. др Видоје Вукадиновић,изабран на Већу, 21.12.2005.године, одлуком бр:3759/2-12
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.10.2005. године, број 2566/2-3
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Јасмина Мимић-Ока
 - проф. др Видоје Вукадиновић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 - доц. др Небојша Анђелковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.09.2007. године, број (01-4280/2-3)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Видоје Вукадиновић
 - проф. др Душица Павловић
 - доц. др Дејан Баскић
 - доц. др Предраг Ђурђевић


- Мирјана Јовановић
  Датум одбране 25.10.2007. године
  Тема дисертације: Биопсихосоцијални профил оболелих од инфаркта миокарда
  Ментор: проф. др Славица Ђукић-Дејановић,изабран на Већу, 28.03.2007.године, одлуком бр:01-1439/2-2
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.02.2007. године, број 01-1048/2-3
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Никола Иланковић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Драган Раванић
 - проф. др Момчило Милорадовић
 - проф. др Часлав Милић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.09.2007. године, број (01-4280/2-1)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Никола Иланковић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Драган Раванић
 - проф. др Драгић Банковић
 - доц. др Жељко Шпирић


- Небојша Кнежевић
  Датум одбране 10.10.2007. године
  Тема дисертације: Значај активације фокалне адхезионе киназе у опоравку ендотелне баријере након стимулације тромбином
  Ментор: проф. др Мирко Росић (CV),изабран на Већу, 23.10.2006.године, одлуком бр:01-3438/7-12
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 13.09.2006. године, број 01-2632/2-3
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Гвозден Росић
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Драгиња Анђелковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.09.2007. године, број (01-4280/2-2)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Гвозден Росић
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Душан Митровић


123

   12 резултата (1-5)