Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                9

Година: 2006

                200612

   9 резултата (1-5)   


- Славиша Јанчић
  Датум одбране 29.12.2006. године
  Тема дисертације: Значај избора радиотерапијских модалитета за дужину преживљавања пацијената са карциномом глотиса
  Ментор: доц. др Милан Мијаиловић (CV),изабран на Већу, 07.09.2005.године, одлуком бр:2010/2-4
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 25.05.2005. године, број 1171/2-22
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - доц. др Милан Мијаиловић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.09.2006. године, број (01-2842/2-1)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - доц. др Милан Мијаиловић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - проф. др Мишко Живић
 - доц. др Никола Јагић


- Предраг Ђурђевић
  Датум одбране 29.12.2006. године
  Тема дисертације: Хронична лимфоцитна леукемија:апоптоза малигно измењених лимфоцита и оксидативни стрес
  Ментор: проф. др Небојша Арсенијевић (CV),изабран на Већу, 30.11.2005.године, одлуком бр:3499/2-16
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.09.2005. године, број 2010/2-3
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Драгица Томин
 - Доц Небојша Анђелковић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 23.10.2006. године, број (01-3438/7-18)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Драгица Томин
 - доц. др Небојша Анђелковић
 - доц. др Дејан Баскић


- Зоран Протрка
  Датум одбране 13.12.2006. године
  Тема дисертације: Значај експресије прото-онкогена у карциногенези грлића материце
  Ментор: проф. др Слободан Арсенијевић (CV),изабран на Већу, 30.03.2005.године, одлуком бр:110
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.12.2004. године, број 24
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 - доц. др Милица Берисавац
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 23.10.2006. године, број ( 01-3438/7-17 )
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Милица Берисавац


- Биљана Витошевић
  Датум одбране 01.12.2006. године
  Тема дисертације: Садржај катехоламина и механизми хепатотоксичности код паса акутно трованих бакар-сулфатом
  Ментор: доц. др Владимир Јаковљевић (CV),изабран на Већу, 21.12.2005.године, одлуком бр:3759/2-11
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.10.2005. године, број 2566/2-4
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Јово Тошевски
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Звездан Милановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 23.10.2006. године, број ( 01-3438/7-16 )
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драган Ђурић
 - доц. др Владимир Јаковљевић
 - проф. др Томислав Стојановић


- Снежана Арсенијевић
  Датум одбране 08.11.2006. године
  Тема дисертације: Етиолошке детерминанте карцинома ларинкса: анамнестичка студија
  Ментор: проф. др Весна Пантовић (CV),изабран на Већу, 08.07.2003.године, одлуком бр:131
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 10.04.2003. године, број 68
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Жељко Петровић
 - проф. др Весна Пантовић
 - проф. др Зорана Гледовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.06.2006. године, број (01-2055/2-11)
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Жељко Петровић
 - проф. др Весна Пантовић
 - проф. др Зорана Гледовић
 - проф. др Љубица Живић
 - доц. др Нела Ђоновић


12

   9 резултата (1-5)