Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                9

Година: 2004

                200412

   9 резултата (1-5)   


- Сузана Пантовић
  Датум одбране 24.12.2004. године
  Тема дисертације: Биомеханичке карактеристике зида мокраћне бешике
  Ментор: проф. др Јово Тошевски (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.07.2004. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Иван Анђелковић
 - проф. др Мирко Росић
 - доц. др Гвозден Росић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од ,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Иван Анђелковић
 - проф. др Мирко Росић
 - доц. др Гвозден Росић


- Дејан Вуловић
  Датум одбране 09.12.2004. године
  Тема дисертације: Могућности употребе потколене фасције у реконструктивним хируршким захватима код меко-ткивних дефеката у пределу потколенице и стопала
  Ментор: проф. др Мирко Росић (CV),12.02.2002.године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.12.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранислав Пантелић
 - проф. др Јово Тошевски
 - проф. др Добрица Јевтовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.09.2004. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранислав Пантелић
 - проф. др Јово Тошевски
 - проф. др Добрица Јевтовић


- Јаблан Станковић
  Датум одбране 22.10.2004. године
  Тема дисертације: Упоредна анализа клиничког, хормонског и сперматогеног налаза код инфертилних мушкараца са varikocelom који су подвргнути склероемболизацији или хируршком лечењу
  Ментор: проф. др Срећко Ђорђевић,године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.11.2002. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Сава Мићић
 - проф. др Срећко Ђорђевић
 - проф. др Слободанка Метиљевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.06.2004. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Сава Мићић
 - проф. др Срећко Ђорђевић
 - проф. др Слободанка Метиљевић


- Милица Шћекић
  Датум одбране 05.10.2004. године
  Тема дисертације: Модел поливалентне патронажне заштите примерен потребама старих
  Ментор: проф. др Исидор Јевтовић (CV),године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.02.2003. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - проф. др Момир Јањић
 - проф. др Љиљана Бајовић
 - доц. др Гордана Тончев
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.07.2004. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Момир Јањић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - проф. др Весна Пантовић


- Дејан Баскић
  Датум одбране 12.07.2004. године
  Тема дисертације: Функције моноцита у карциному дојке: утицај фактора активације и повезаност са серумским туморским маркерима
  Ментор: проф. др Небојша Арсенијевић (CV),године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.01.2004. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Драган Велимировић
 - проф. др Слободанка Метиљевић
 - доц. др Љубиша Аћимовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 10.05.2004. године,
       - Чланови Комисије:
 - Др сци мед, НС Љиљана Вучковић-Декић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - доц. др Љубиша Аћимовић


12

   9 резултата (1-5)