Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                4

Година: 2003

                2003   4 резултата   


- Светлана Јовановић
  Датум одбране 06.11.2003. године
  Тема дисертације: Инфламације ока и повишен интраокуларни притисак
  Ментор: проф. др Анка Станојевић-Паовић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 16.01.2003. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Добрица Вељковић
 - проф. др Анка Станојевић-Паовић
 - проф. др Петко Радосављевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 08.07.2003. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Добрица Вељковић
 - проф. др Анка Станојевић-Паовић
 - проф. др Петко Радосављевић


- Данијела Ђоковић
  Датум одбране 15.10.2003. године
  Тема дисертације: Разлике у психичком функционисању жена у перименопаузи лечених хируршки и медикаментозно
  Ментор: проф. др Славица Ђукић-Дејановић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.04.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Јован Стриковић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Михаило Пантовић
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 - доц. др Драган Раванић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 08.07.2003. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Јован Марић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Слободан Арсенијевић


- Милорад Јеркан
  Датум одбране 03.10.2003. године
  Тема дисертације: Утицај антропометријских варијабли на функционално-аеробну способност фудбалера
  Ментор: проф. др Милорад Јевтић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.11.2002. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Милорад Јевтић
 - проф. др Момчило Милорадовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.05.2003. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Милорад Јевтић
 - проф. др Горан Ранковић


- Зоран Игрутиновић
  Датум одбране 13.03.2003. године
  Тема дисертације: Утицај антиепилептика на хемостазни систем и крвну слику код деце
  Ментор: проф. др Слободан Јанковић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 21.06.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Предраг Цветковић
 - проф. др Слободан Обрадовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.11.2002. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Предраг Цветковић
 - проф. др Слободан Обрадовић


   4 резултата