Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                7

Година: 2002

                200212

   7 резултата (1-5)   


- Ранко Голијанин
  Датум одбране 22.11.2002. године
  Тема дисертације: Корелација оралне хигијене и оралног здравља становништва србије
  Ментор: проф. др Бранивоје Тимотић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 12.02.2002. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - проф. др Ранко Спајић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.10.2002. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - проф. др Ранко Спајић


- Снежана Димитријевић
  Датум одбране 19.11.2002. године
  Тема дисертације: Социјалне неједнакости као детерминанте здравственог стања, потреба и коришћења здравствене заштите становништва
  Ментор: проф. др Бранивоје Тимотић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.11.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - доц. др Оливера Стојановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 07.10.2002. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Момир Јањић
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Часлав Милић


- Зорица Прокић
  Датум одбране 11.07.2002. године
  Тема дисертације: Биофизички аспекти континуиране дилатације цервиксног канала хидрауличким дилататором
  Ментор: проф. др Слободан Арсенијевић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.11.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 - проф. др Бранислав Јеремић
 - доц. др Милан Мијаиловић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 22.04.2002. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 - проф. др Бранислав Јеремић
 - доц. др Милан Мијаиловић


- Верољуб Кнежевић
  Датум одбране 08.07.2002. године
  Тема дисертације: Поремећај ензимских система у крви радника хронично изложених ксилену и толуену
  Ментор: доц. др Драган Милосављевић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.03.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драган Милосављевић
 - проф. др Драган Јоксовић
 - проф. др Мирко Росић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 22.04.2002. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драган Милосављевић
 - проф. др Драган Јоксовић
 - проф. др Мирко Росић


- Татјана Одрљин
  Датум одбране 05.07.2002. године
  Тема дисертације: Идентификација и карактеризација хепарин везујућег домена адхезивних гликопротеина фибриногена и фибрина
  Ментор: проф. др Небојша Арсенијевић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 20.05.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Гордана Лепосавић
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.12.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Гордана Лепосавић
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић


12

   7 резултата (1-5)