Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                12

Година: 2001

                2001123

   12 резултата (1-5)   


- Хатиџа Дивановић
  Датум одбране 29.01.2001. године
  Тема дисертације: Место и значај малигних процеса у диференцијалној дијагнози лумбалног синдрома
  Ментор: проф. др Милорад Јевтић (CV),02.10.2001.године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.10.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Милорад Јевтић
 - проф. др Милован Матовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 24.09.2003. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Милорад Јевтић
 - проф. др Стеван Јовић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Милован Матовић


- Зорица Атанасковић-Марковић
  Датум одбране 21.12.2001. године
  Тема дисертације: Компарација метода процене здравственог стања становништва коришћењем индикатора рутинске статистике, компјутерске технологије и процена експертског тима
  Ментор: проф. др Бранивоје Тимотић,године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.05.1998. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Момир Јањић
 - проф. др Предраг Мићовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 01.11.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - доц. др Весна Пантовић


- Драган Чановић
  Датум одбране 30.10.2001. године
  Тема дисертације: Избор оптималног времена за оперативно лечење акутног калкулозног холециститиса
  Ментор: проф. др Радомир Павловић (CV),године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 16.09.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Радомир Павловић
 - проф. др Александар Гигић
 - проф. др Александар Димитријевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 05.07.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Александар Димитријевић
 - проф. др Радомир Павловић
 - проф. др Зоран Матовић


- Милутин Обрадовић
  Датум одбране 19.10.2001. године
  Тема дисертације: Узроци и импликације промена у потребама и коришћењу стоматолошке здравствене заштите становништва србије од 1950. До 1999. Године
  Ментор: проф. др Исидор Јевтовић (CV),године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.11.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - проф. др Зорка Милошевић
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.03.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Исидор Јевтовић
 - проф. др Зорка Милошевић
 - проф. др Бранивоје Тимотић


- Слободан Мацура
  Датум одбране 12.10.2001. године
  Тема дисертације: Оперативно збрињавање прелома дисталног окрајка хумеруса
  Ментор: проф. др Милован Зечевић,године, одлуком бр:
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.04.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милован Зечевић
 - проф. др Лазар Стојановић
 - проф. др Радослав Алексић
 - проф. др Драган Ђоковић
 - проф. др Радомир Павловић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.10.2001. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милорад Јевтић
 - проф. др Милован Зечевић
 - проф. др Радослав Алексић


123

   12 резултата (1-5)