Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                8

Година: 2000

                200012

   8 резултата (1-5)   


- Тања Зечевић-Луковић
  Датум одбране 22.12.2000. године
  Тема дисертације: Електробиолошка стимулација остеогенезе интерферентним струјама и пулсирајућим електро-магнетним пољем код болесника са преломом радијуса на типичном месту
  Ментор: проф. др Милорад Јевтић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.01.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милорад Јевтић
 - проф. др Радослав Алексић
 - проф. др Мирко Росић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.11.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милорад Јевтић
 - проф. др Радослав Алексић
 - проф. др Мирко Росић


- Љубиша Аћимовић
  Датум одбране 16.08.2000. године
  Тема дисертације: Фагоцитна функција моноцита у карциному дојке
  Ментор: проф. др Небојша Арсенијевић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 24.05.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Радомир Павловић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 19.07.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Зоран Матовић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - доц. др Горан Самарџић


- Гвозден Росић
  Датум одбране 16.06.2000. године
  Тема дисертације: Васкуларни ефекти синтетских деривата beta-imidazolil etilamina
  Ментор: проф. др Мирко Росић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.10.1998. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Иван Анђелковић
 - проф. др Момчило Милорадовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 24.05.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Иван Анђелковић
 - проф. др Мирко Росић
 - проф. др Зорица Бугарчић


- Мирослав Орешчанин
  Датум одбране 09.06.2000. године
  Тема дисертације: Социјално-медицински аспекти касне дијагностике тумора усне шупљине
  Ментор: проф. др Бранивоје Тимотић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.07.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Зорка Милошевић
 - проф. др Иван Сјеробабин
 - проф. др Драгољуб Ђокић
 - проф. др Викторија Цуцић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.04.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Зорка Милошевић
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Милан Кнежевић


- Миодраг Тодоровић
  Датум одбране 26.05.2000. године
  Тема дисертације: Детерминанте фертилитета становништва тимочке крајине у другој половини xx века као полазна основа за креирање демографске политике подручја у XXI веку
  Ментор: проф. др Бранивоје Тимотић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 04.06.1997. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Момир Јањић
 - проф. др Исидор Јевтовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.04.2000. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 - проф. др Момир Јањић
 - проф. др Исидор Јевтовић


12

   8 резултата (1-5)