Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                8

Година: 1999

                199912

   8 резултата (1-5)   


- Горан Самарџић
  Датум одбране 27.12.1999. године
  Тема дисертације: Спектрофотометријски тест за брзо одређивање in vitro фагоцитне активности ингестијом честица квасца обојених неутралном црвеном бојом
  Ментор: проф. др Небојша Арсенијевић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.01.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
 - проф. др Милан Кнежевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.07.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Љубиша Марковић
 - проф. др Небојша Арсенијевић
 - проф. др Видоје Вукадиновић


- Горан Михајловић
  Датум одбране 14.10.1999. године
  Тема дисертације: Индивидуализација дозирања антидепресива у лечењу депресивних поремећаја
  Ментор: проф. др Ивана Тимотијевић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 15.05.1998. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Ивана Тимотијевић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Слободан Јанковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 28.07.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Ивана Тимотијевић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Слободан Јанковић


- Зоран Милосављевић
  Датум одбране 15.09.1999. године
  Тема дисертације: Дистрибуција и прогностички значај онкогених маркера у муцинозних и серозних тумора оваријума
  Ментор: проф. др Снежана Јанчић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 11.03.1998. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Вука Катић
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Вука Катић
 - проф. др Снежана Јанчић
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 - проф. др Весна Лачковић
 - проф. др Милан Кнежевић


- Радојка Ратковић
  Датум одбране 14.09.1999. године
  Тема дисертације: Могућности и домети терапије код болесника са разним модалитетима хроничне оклузивне болести периферних артерија
  Ментор: проф. др Радомир Павловић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Радомир Павловић
 - проф. др Вељко Ђукић
 - проф. др Милан Кнежевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.07.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Вељко Ђукић
 - проф. др Радомир Павловић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Михаило Пантовић


- Љиљана Нешић
  Датум одбране 09.09.1999. године
  Тема дисертације: Удео фактора ризика и диспозиције у настанку инфекција нервног система
  Ментор: проф. др Милан Шашић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.05.1998. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Шашић
 - проф. др Милица Вујошевић
 - проф. др Михаило Пантовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 16.06.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Шашић
 - проф. др Милица Вујошевић
 - проф. др Михаило Пантовић
 - проф. др Радмило Петровић
 - доц. др Зоран Тодоровић


12

   8 резултата (1-5)