Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                3

Година: 1997

                1997   3 резултата   


- Милан Мијаиловић
  Датум одбране 27.11.1997. године
  Тема дисертације: Ангиопластика тибијалних артерија
  Ментор: проф. др Петар Бошњаковић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 02.04.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Бранислав Голднер
 - доц. др Драган Велимировић
 - доц. др Радомир Павловић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.06.1997. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Љубомир Лишанин
 - проф. др Петар Бошњаковић
 - доц. др Радомир Павловић


- Мирјана Варјачић
  Датум одбране 15.07.1997. године
  Тема дисертације: Фармаколошка анализа ефеката хистамина на хуману тубу утерину
  Ментор: проф. др Слободан Јанковић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 17.01.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Атанасије Марковић
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Предраг Ристић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 04.06.1997. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Атанасије Марковић
 - проф. др Слободан Јанковић
 - проф. др Предраг Ристић


- Драган Челиковић
  Датум одбране 04.02.1997. године
  Тема дисертације: Улога dopplera-а у процени портне циркулације у поређењу са другим методама у хроничним обољењима јетре-упоредни налаз
  Ментор: проф. др Радивоје Грбић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.05.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Радивоје Грбић
 - проф. др Нада Ковачевић
 - проф. др Мирољуб Јовановић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 12.12.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Радивоје Грбић
 - проф. др Мирoљуб Јовановић


   3 резултата