Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                6

Година: 1996

                199612

   6 резултата (1-5)   


- Милорад Величковић
  Датум одбране 09.12.1996. године
  Тема дисертације: Заштита менталног здравља младих у лесковачком крају са посебним освртом на ризике од болести зависности
  Ментор: проф. др Славица Ђукић-Дејановић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.10.1995. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирко Пејовић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Марко Муњиза
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 26.11.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Мирко Пејовић
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Марко Муњиза


- Душан Петровић
  Датум одбране 26.08.1996. године
  Тема дисертације: Афективни поремећаји адолесцената опијатских зависника
  Ментор: проф. др Мирко Пејовић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.06.1995. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Мирко Пејовић
 - проф. др Никола Иланковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.05.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Мирко Пејовић
 - проф. др Никола Иланковић


- Миодраг Стојковић
  Датум одбране 22.07.1996. године
  Тема дисертације: Прогностичка улога компаративног истраживања патохистолошког налаза и неуроендокриних маркера карцинома дојке
  Ментор: доц. др Снежана Јанчић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.03.1994. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Драган Манојловић
 - доц. др Снежана Јанчић
 - проф. др Иван Милев
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 29.05.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Будимир Равић
 - доц. др Снежана Јанчић
 - проф. др Драган Велимировић


- Часлав Милић
  Датум одбране 22.07.1996. године
  Тема дисертације: Социјалномедицински фактори суицидалног ризика
  Ментор: проф. др Момир Јањић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.02.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Момир Јањић
 - проф. др Бранивоје Тимотић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 19.06.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Славица Ђукић-Дејановић
 - проф. др Момир Јањић
 - проф. др Бранивоје Тимотић


- Зорица Лазић
  Датум одбране 09.07.1996. године
  Тема дисертације: Утицај инхибитора хистамин-метилтрансферазе на реактивност изоловане трахеје заморчића
  Ментор: доц. др Мирко Росић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.02.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Иван Анђелковић
 - доц. др Мирко Росић
 - проф. др Весна Бошњак-Петровић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 19.06.1996. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Иван Анђелковић
 - проф. др Томислав Јовановић
 - доц. др Снежана Јанчић
 - проф. др Слободанка Метиљевић
 - доц. др Мирко Росић


12

   6 резултата (1-5)