Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                4

Година: 1995

                1995   4 резултата   


- Александар Живановић
  Датум одбране 18.06.1995. године
  Тема дисертације: Хируршки и медикаментни третман миома утеруса код жена у пременопаузи
  Ментор: проф. др Слободан Арсенијевић (CV),
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.05.1998. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 - проф. др Милан Јевремовић
 - проф. др Милан Кежевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 20.05.1999. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Арсенијевић
 - проф. др Милан Јевремовић
 - проф. др Милан Кежевић


- Милан Воркапић
  Датум одбране 14.07.1995. године
  Тема дисертације: Савремени методолошки приступ надзору над стручним радом прехоспиталних јединица хитне медицинске помоћи
  Ментор: проф. др Александар Гигић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.03.1994. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Момчило Милорадовић
 - проф. др Александар Гигић
 - проф. др Драган Милосављевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 22.05.1995. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Љубиша Јовановић
 - проф. др Александар Гигић
 - проф. др Момчило Милорадовић


- Љиљана Мијатовић
  Датум одбране 12.07.1995. године
  Тема дисертације: Допринос функционом испитивању терминалног илеума проценом апсорпције жучних соли помоћу tauro-23 75 sе-хомохолне киселине
  Ментор: проф. др Коста Костић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 09.03.1995. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Обрен Поповић
 - проф. др Коста Костић
 - доц. др Милован Матовић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 14.06.1995. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Обрен Поповић
 - проф. др Коста Костић
 - доц. др Милован Матовић


- Горан Лукић
  Датум одбране 10.07.1995. године
  Тема дисертације: Испитивање протока крви у крвним судовима ембриона и код ране плацентације трансвагиналним колор доплером
  Ментор: проф. др Асим Курјак,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 06.11.1991. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Атанасије Марковић
 - проф. др Вујадин Мујовић
 - доц. др Зоран Сретеновић
 - доц. др Предраг Ристић
 - доц. др Милан Кнежевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 22.05.1995. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Атанасије Марковић
 - доц. др Предраг Ристић
 - доц. др Милан Кнежевић


   4 резултата