Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                2

Година: 1994

                1994   2 резултата   


- Јасмина Кнежевић
  Датум одбране 08.07.1994. године
  Тема дисертације: Клиничка, ехокардиографска и морфолошка истраживања ductus arteriosusa код превремено рођене деце
  Ментор: проф. др Љубомир Ћеранић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.04.1994. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Кањух
 - проф. др Љубомир Ћеранић
 - проф. др Светислав Костић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 23.06.1994. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Владимир Кањух
 - проф. др Љубомир Ћеранић
 - проф. др Светислав Костић


- Зоран Тодоровић
  Датум одбране 11.03.1994. године
  Тема дисертације: Салмонелозне инфекције у светлу нових патофизиолошких збивања са посебним освртом на клиничке манифестације и терапијске поступке
  Ментор: проф. др Томислав Јанковић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 27.05.1993. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Милорад Павловић
 - проф. др Милан Кнежевић
 - проф. др Милосав Костић
 - проф. др Радмило Петровић
 - проф. др Томислав Јанковић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 12.12.1993. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Томислав Јанковић
 - проф. др Радмило Петровић
 - проф. др Милан Кнежевић


   2 резултата