Тренутно сте на:
 
Докторске академске
  студије
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
Репозиторијум докторских дисертација


Укупан број одбрањених дисертација:

                2

Година: 1992

                1992   2 резултата   


- Бранислав С. Јеремић
  Датум одбране 20.11.1992. године
  Тема дисертације: Карактеристике рецидива малигних глиома након комбиноване терапије
  Ментор: проф. др Слободан Чикарић,
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 30.09.1992. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Слободан Чикарић
 - проф. др Предраг Трбојевић
 - проф. др Васo Антуновић


- Мирослав Фолић
  Датум одбране 11.06.1992. године
  Тема дисертације: Правци еволуције колпоцитолошких налаза на portio vaginalis uteri у условима продуженог деловања" потенцијално угрожавајућих фактора
  Ментор: проф. др Атанасије Марковић,
 
Комисија за оцену научне заснованости тема докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 11.12.1991. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Атанасије Марковић
 - проф. др Предраг Ристић
 - доц. др Милан Кнежевић
 
Комисија за оцену и одбрану завршених докторских дисертација:
       - Извештај Комисије од 06.05.1992. године,
       - Чланови Комисије:
 - проф. др Атанасије Марковић
 - проф. др Предраг Ристић
 - доц. др Милан Кнежевић


   2 резултата