Тренутно сте на:
 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ
  СТУДИЈЕ
 


Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
  
ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА
ИЗВЕШТАЈИ О ОЦЕНИ
НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ
ИЗВЕШТАЈИ О ОЦЕНИ
ЗАВРШЕНЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
АРХИВА ИЗВЕШТАЈА

 


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Бојане Стојановић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Бојане Стојановић "Утицај галектина-3 на развој експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса код мишева инфицираних Cytomegalovirus-ом" овде.

постављено: 30.5.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Тамарe Стојменовић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Тамарe Стојменовић "Утицај кошаркашког тренинга на раст, развој и сазревање девојчица у периоду пубертета и ране адолесценције" овде.

постављено: 24.5.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Душкa Кљакићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Душкa Кљакићa "Утицај експресије естрогених и прогестеронских рецептора на ангиогенезу, апоптозу и пролиферацију ћелија миома код жена у пре и постменопаузи" овде.

постављено: 24.5.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Небојшe Вацићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Небојшe Вацићa "Функционално испитивање концентрата тромбоцита припремљених из „buffy-coat“-a" овде.

постављено: 24.5.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Нарцисе Петровић Субић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Нарцисе Петровић Субић "Процена узрока абнормалних резултата лабораторијских тестова оштећења јетрине функције коришћењем математичког модела" овде.

постављено: 8.5.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Тањe Шобот , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Тањe Шобот "Утицај субхроничног оптерећења хомоцистеином на коронарну хемодинамику и оксидациони стрес код пацова: ефекти сумпоровитих аминокиселина (метионина, N-ацетилцистеина и цистеина) и неорганског Na-хидрогенсулфида" овде.

постављено: 8.5.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Refeta Gojaka, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Refeta Gojaka "Znacaj CD4/CD8 kolicnika i C-reaktivnog proteina u pracenju kardiovaskularnog rizika kod HIV pozitivnih pacijenata tokom cART terapije" овде.

постављено: 22.4.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јованa Јовановићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јованa Јовановићa "Kлиничка и генетска анализа хепатотоксичности узроковане амјодароном код хоспитализованих пацијената" овде.

постављено: 22.4.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александарa Гавриловићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Александарa Гавриловићa "Утицај тежине клиничке слике и нежељених дејстава антиепилептика на степен депресије, анксиозности и когнитивних поремећаја код пацијената са епилепсијом" овде.

постављено: 22.4.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Предрага Марића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Предрага Марића "Упоредна анализа радикално и парцијално нефректомисаних болесника са карциномом бубурега у клиничком стадијуму T1bN0М0" овде.

постављено: 22.4.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Љиљане Симоновић Грујић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Љиљане Симоновић Грујић "Утицај дисфункционалности породице, изазване алкохолизмом и насиљем, на психосоцијални развој младих и формирање специфичних црта личности" овде.

постављено: 4.4.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Маринe Столић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Маринe Столић "Незадовољство сликом тела, темперамент, самопоуздање и анксиозност код особа са вишеструким нехируршким естетским интервенцијама" овде.

постављено: 4.4.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Лавиникe Атанасковић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Лавиникe Атанасковић "Удруженост полиморфизама гена за интерлеукинe 2 и 6, CD14 и глутатион трансферазу S са клиничким карактеристикама, резултатима лечења и прогнозом oболелих oд дифузнoг B лимфомa великих ћелија" овде.

постављено: 8.3.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Маринe Милетић-Ковачевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Маринe Милетић-Ковачевић "Улога галектина 3 у патогенези експерименталног аутоимунског миокардитиса" овде.

постављено: 21.2.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Анe Пејчић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Анe Пејчић "Интеракције између лекова код болесника са акутним коронарним синдромом у зависности од фазе лечења" овде.

постављено: 21.2.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јеленe Тошић Пајић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јеленe Тошић Пајић "ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПЕРФОРМАНСЕ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ТЕСТОВА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ Chlamydia-e trachomatis" овде.

постављено: 6.2.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Војина Ковачевића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Војина Ковачевића "Анализа разлика у клиничком току и исходу оперативног лечења пацијената оболелих услед лумбалне дискус херније након стандардне и микродискектомије" овде.

постављено: 22.1.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Љиљана З. Бјеловић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Љиљана З. Бјеловић "Процена утицаја средстава за иригацију канала корена на дентин и тубуле дентина зуба са једним кореном" овде.

постављено: 14.1.2019. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Наташe Р. Мијаиловић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Наташe Р. Мијаиловић "Бихевиорални ефекти дуготрајне примене дијететских протокола са повећаним садржајем метионина и недостатком фолата, пиридоксина и кобаламина код пацова" овде.

постављено: 28.12.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Даворa Зоричићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Даворa Зоричићa "3D UZV rekonstruirani koronalni presjek u detekciji i deferencijaciji anomalija maternice Múllerova tipa" овде.

постављено: 28.12.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Немање Боровчанина, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Немање Боровчанина "Социодемографски профил зависника од опијата који су у повећаном ризику од инфекције HBV, HCV, HIV, Treponema Pallidum, Cryptococcus Neoformans, pneumocystis carini и WNV" овде.

постављено: 19.12.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Јеленe Стефановић Нешковић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Јеленe Стефановић Нешковић "Утицај системске склерозе на функцију десне коморе и десне преткоморe испитивањем ехокардиографских и електрокардиографских параметара" овде.

постављено: 11.12.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Алмдине Нумановић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Алмдине Нумановић "Анализа социодемографских и психолошких карактеристика вежбача у теретанама" овде.

постављено: 11.12.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Радице Живковић Зарић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Катарине Весић "Популациона фармакокинетика ванкомицина код одраслих хоспитализованих пацијената" овде.

постављено: 4.12.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Катарине Весић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Катарине Весић "Утицај нивоа мокраћне киселине у серуму на замор код пацијената са мултиплом склерозом" овде.

постављено: 3.12.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Биљане Јаковљевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Биљане Јаковљевић "Утицај различитих модалитета физичке активности на крвни притисак и функцију миокарда пацова" овде.

постављено: 23.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Жељкe Кошутић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Жељкe Кошутић "Депресивни поремећаји у адолесценцији – утицај животних догађаја, емоционалне регулације, афективног везивања и димензија личности" овде.

постављено: 20.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Иванa Радосављевићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Иванa Радосављевићa "Утицај полиморфизма гена за панкреасне протеине и факторе некрозе тумора на ток акутног панкреатитиса" овде.

постављено: 20.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Слађане Васиљевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Слађане Васиљевић "Социјална димензија квалитета живота оболелих од хроничне опструктивне болести плућа" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јовице Томовић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јовице Томовић "Испитивање антиоксидативне и антитуморске активности екстраката три одабране врсте лишајева Cladonia subulata, Pleurosticta acetabulum и Physcia semipinnata" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Жарка Мићовића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Жарка Мићовића "Функционалне, биохемијске и хистолошке промене у кардиоваскуларном систему пацова у условима акутне и субхроничне стимулације метионином" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јелене Ђ. Ђоковић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јелене Ђ. Ђоковић "Повезаност серумске концентрације 25-хидрокси витамина D и густине костију код жена старијих од 35 година " овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Маријане Петровић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Маријане Петровић "Супституција витамина D и концентрација VEGF-A у крви и TGF-?1 и нефрина у урину код болесника са дијабетес мелитусом тип 2" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милене Јовичић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Милене Јовичић "Повезаност димензија личности, темперамента и суицидалности код пацијената са дијагнозом биполарног афективног поремећаја, депресије и схизофреније" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Дејана Лазића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Дејана Лазића "Цитотоксичност новосинтетисаних комплекса рутенијума у моделу карцинома колона код мишева" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Данијеле Ранђеловић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Данијеле Ранђеловић "Утицај +Gz убрзања на орган вида код пилота рв и пво на хуманој центрифуги" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александре Војводић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Александре Војводић "Квалитет живота и механизми одбране код професионалних војних лица са синдромом сагоревања на раду" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Биљане Стојановић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Биљане Стојановић "Квалитет живота деце и адолесцената са целијакијом" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Анђелке Прокић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Анђелке Прокић "Упитник за процену мучнине после примене лекова и анализа фактора који доприносе настанку мучнине" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Нинe Симоновић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Нинe Симоновић "Утицај прекондиционирања антагонистима L-типа калцијумских канала и никорандилом самостално и у комбинацији са хипербаричном оксигенацијом на функционални опоравак изолованог срца пацова" овде.

постављено: 8.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Андриане М. Букоњић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Андриане М. Букоњић "Синтеза, карактеризација и испитивање биолошке активности комплекса бакра(II) са Β-аминокиселинама" овде.

постављено: 7.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Катарине Обренчевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Катарине Обренчевић "Процена активности и ремисије током лечења идиопатске ретроперитонеалне фиброзе" овде.

постављено: 7.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милене Јуришевић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Милене Јуришевић "Утицај новосинтетисаног лиганда (O,O'-диетил-(S,S)-етилендиамин-N,N'-ди-2-амино-(3-циклохексил)пропаноатдихидрохлорида) на раст и метастазирање мишјег карцинома дојке и меланома" овде.

постављено: 7.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Др Недимa Хамзагићa , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Др Недимa Хамзагићa "Процена утицаја микроинфламације и секундарног хиперпаратиреоидизма на лечење анемије код болесника на хроничном програму хемодијализе" овде.

постављено: 7.11.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Снежанe Матић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Снежанe Матић "Валидација нове микроскопске методе у дијагностици бактеријских вагиноза применом pcr и real-time PCR" овде.

постављено: 15.10.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др сци. Снежанe Барјактаровић Лабовић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др сци. Снежанe Барјактаровић Лабовић "Јавноздравствени значај безбедности хране у односу на знање, ставове и понашања запослених у угоститељским објектима" овде.

постављено: 15.10.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милорада Рабреновића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Милорада Рабреновића "Утицај хипербаричне оксигено-терапије на регулацију оксидативне хомеостазе и лечење болесника са системским еритемским лупусом" овде.

постављено: 11.10.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Вере Спасојевић-Тишме , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Вере Спасојевић-Тишме "Утицај терапије радиоактивним јодом 131I на хематолошке параметре и антиоксидативни статус пацијената са диферентованим карциномом штитасте жлезде" овде.

постављено: 31.8.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Браниславе И. Матић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Браниславе И. Матић "Предиктори респираторног здравља ученика основних школа" овде.

постављено: 31.8.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александра Радуновића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Александра Радуновића "Клиничка сигурност билатералне бесцементне артропластике кука у једном акту" овде.

постављено: 31.8.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александра Николићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Александра Николићa "Ефекти мезенхималних матичних ћелија у мишјем моделу акутног запаљења дебелог црева изазваног декстран натријум сулфатом" овде.

постављено: 13.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Маријe Секулић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Маријe Секулић "Хигијенско-нутритивни статус као предиктор здравља становништва Србије" овде.

постављено: 13.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Душанa Томовићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Душанa Томовићa "Синтеза, карактеризација и испитивање биолошке активности бинуклеарних комплекса бакра(II) са S-алкенил дериватима тиосалицилне киселине" овде.

постављено: 13.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Стефанa Стојановићa , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Стефанa Стојановићa "Испитивање везивања тигециклина за хумани серумски албумин и интеракције са јонима метала и флуорохинолонима – In vitro студија" овде.

постављено: 13.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јеленe Вучковић-Филиповић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јеленe Вучковић-Филиповић "Процена улоге аутономног нервног система у повезаности опструктивне sleep apnee и кардиоваскуларних поремећаја неинвазивним методама" овде.

постављено: 13.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јасминa Нурковићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јеленe Вучковић-Филиповић "Утицај ласера ниске снаге и електромагнетног поља на морфологију, пролиферацију, диференцијацију и старење хуманих мезенхималних матичних ћелија изолованих из масног ткива" овде.

постављено: 13.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Сандрe Матовић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Сандрe Матовић "Фармакокинетика 25-хидрокси витамина D код деце оболеле од астме" овде.

постављено: 12.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Драганe Савић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Драганe Савић "Значај одређивања солубилног cd14 подтипа- пресепсина у трахеалном аспирату у диференцијалној дијагнози инфекције новорођенчета" овде.

постављено: 12.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Бојанa Милошевићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Бојанa Милошевићa "Експресија мамаглобина у ткиву као предиктора агресивности тумора дојке" овде.

постављено: 12.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Ане Стојановић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Ане Стојановић "Промене у метаболизму масних киселина код пацијената са карциномом плућа" овде.

постављено: 1.6.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Радета Милића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Радета Милића "Значај биомаркера у процени исхода акутне плућне тромбоемболије" овде.

постављено: 15.5.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Мирјане Мишковић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Мирјане Мишковић "Процена типолошких разлика (tci) оболелих од схизофреније у односу на здраву популацију" овде.

постављено: 15.5.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Драгане Бубање, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Драгане Бубање "Значај статичког и динамичког модела мерења плантарног притиска у дијагностици дијабетесног стопала" овде.

постављено: 15.5.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Миодрага Глишића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Миодрага Глишића "Процена динамичке нестабилности колена код повреде задње укрштене везе помоћу тродимензионалног OptiTrack система" овде.

постављено: 30.4.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Горданe М. Шошић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Горданe М. Шошић "Фреквенца микронуклеуса у лимфоцитима периферне крви код трудница " овде.

постављено: 30.4.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Невене Гајовић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Невене Гајовић "Утицај дијабетес мелитуса на раст и прогресију мишјег тумора дојке" овде.

постављено: 24.4.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Сашe Плећевићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Сашe Плећевићa " Улога физичке активности у регулацији кардиоваскуларне хомеостазе пацова" овде.

постављено: 30.3.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Марине Јовановић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Марине Јовановић "Повезаност метаболичког синдрома и имунских параметара са клиничким и патохистолошким карактеристикама болесника са улцерозним колитисом" овде.

постављено: 30.3.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Миланa Јовановићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Миланa Јовановићa "Колоректални карцином: Значај концентрација цитокина у серуму и фецесу за процену тежине болести" овде.

постављено: 30.3.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Јелене Ђорђевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Јелене Ђорђевић "Процена социјалне когниције и неурокогниције kод болесника са схизофренијом и биполарним афективним поремећајем" овде.

постављено: 30.3.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Зорана Јовића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Зорана Јовића "Агрегабилност тромбоцита и активност антикоагулантних протеина током стрес ехокардиографије са добутамином код асимптоматских пацијената четири месеца након перкутане коронарне интервенције" овде.

постављено: 28.2.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Драгане Д. Јоцић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Драгане Д. Јоцић "Утицај синдрома сагоревања на професионалне и личне компетенције фармацеута" овде.

постављено: 28.2.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата мр сци. мед. др Зорана Алексића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације мр сци. мед. др Зорана Алексића "Утицај индивидуалног хируршког искуства на учесталост дехисценције коло-ректалне анастомозе после предње ресекције ректума код оболелих од ректалног карцинома" овде.

постављено: 28.2.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јеленe П Пантић Бишевац, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јеленe П Пантић Бишевац "Серумске вредности интерлеукина 27 и параметара оксидативног стреса код пацијената са примарним меланомом коже" овде.

постављено: 22.2.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Неде Милосављевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Неде Милосављевић "УТИЦАЈ МЕЗЕНХИМАЛНИХ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА НА СИГНАЛНИ ПУТ IL-17 У МОДЕЛИМА АКУТНОГ ХЕПАТИТИСА И ФИБРОЗЕ ЈЕТРЕ" овде.

постављено: 22.2.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата мр Зорицe Тончић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације мр Зорицe Тончић "Утицај рехабилитације вида специјалним помагалима на квалитет живота слабовиде дjеце" овде.

постављено: 26.1.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Ане Д. Азањац Арсић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Ане Д. Азањац Арсић "Анализа фактора ризика за настанак глиома" овде.

постављено: 23.1.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Драгице В. Селаковић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Драгице В. Селаковић "Бихевиорални ефекти хроничне примене супрафизиолошких доза андрогених анаболичких стероида и програмираног тренажног процеса код пацова" овде.

постављено: 23.1.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Јоване Н. Јоксимовић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Јоване Н. Јоксимовић "Утицај андрогених анаболичких стероида на бихевиоралне манифестације узроковане рестрикцијом уноса хране код пацова" овде.

постављено: 23.1.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Невенке Илић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Невенке Илић "Значај мерења концентрације протеина Клара ћелија у серуму код деце са атопијском конституцијом" овде.

постављено: 23.1.2018. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Душкa Корњачe, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Душкa Корњачe "Ефекти хиперхомоцистеинемије на параметре оксидационог стреса и активност ензима ацетилхолинестеразе у плазми и срцу пацова: улога гасних трансмитера (NO, H2S и СО) " овде.

постављено: 28.12.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Мирославa Васовићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Мирославa Васовићa "Утицај густине и васкуларизације кости у бочној регији горње вилице на иницијалну стабилност самоурезујућих импланата" овде.

постављено: 28.12.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата мр Горице Ђокић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације мр Горице Ђокић "Утицај серумског нивоа јонског магнезијума као индиректног показатеља ексцитотоксичности на појаву психијатријског коморбидитета пацијената са рефракторном епилепсијом" овде.

постављено: 22.12.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Бранкице Терзић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Бранкице Терзић "Значај концентрација колагена тип iv, трансферина и везујућег протеина масних киселина јетре у урину за рано откривање дијабетесне нефропатије" овде.

постављено: 28.11.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Кристине Радоман, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Кристине Радоман "Утицај исхране обогаћене ОМЕГА-3 и ОМЕГА-6 масним киселинама на функцију миокарда и оксидативно-инфламацијске параметре код срца старих пацова" овде.

постављено: 22.11.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Јасмине Кнежевић-Тасић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Јасмине Кнежевић-Тасић "Фактори који утичу на исход лечења хероинских зависника програмом налтрексона и психотерапије" овде.

постављено: 14.11.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Владимира Пузовића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Владимира Пузовића "Евалуација морфолошких карактеристика, моторичких и сензорних способности руке и процена фактора утицаја на исте код пацијената оперисаних након повреде периферних нерава" овде.

постављено: 26.10.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Петра Чановића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Петра Чановића "Aнтитуморски ефекат новосинтетисаних комплекса рутенијума(II) на туморске ћелије in vitro" овде.

постављено: 24.10.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Катарине Јанићијевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Катарине Јанићијевић "Утицај демографских и социоекономских фактора на коришћење психоактивних супстанци код младих у Србији" овде.

постављено: 24.10.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Исидоре Милосављевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Исидоре Милосављевић "Ефекти Pt(II) комплекса на контрактилност, коронарни проток и оксидациони стрес изолованог срца пацова" овде.

постављено: 10.10.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Марјане Вукићевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Марјане Вукићевић "Процена утицаја застоја крви у венском систему мозга на краткорочни исход акутног исхемијског можданог удара" овде.

постављено: 10.10.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Љубодрага Минића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Љубодрага Минића "Евалуација ефеката оментомијелопексије на сегментне и проводне функције кичмене мождине након повреде" овде.

постављено: 2.10.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Марине Газдић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Марине Газдић "Ефекат мезенхималних матичних ћелија на оштећење јетре узроковано активацијом NKT ћелија" овде.

постављено: 22.9.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Мердина Маркишића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Мердина Маркишића "Ређи хуморални фактори ризика за исхемијски мождани удар и њихов прогностички значај" овде.

постављено: 22.9.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Горана Пешића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Горана Пешића "Вредности параметара оксидационог стреса и инфламације код пацијената са преломом кука и бутне кости" овде.

постављено: 25.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Тамаре Николић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Тамаре Николић "Ефекти хиперхомоцистеинемије на функцију миокарда, коронарну циркулацију и редокс статус изолованог срца пацова: улога инхибитора хидрoксимeтил-глутaрил коензимA (HMG-COA) редуктазе" овде.

постављено: 25.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Бобана Јоксимовића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Бобана Јоксимовића "Прогностичка улога интраоперативог мониторинга у неурохирургији мозга и кичмене мождине" овде.

постављено: 25.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Владмира Вукомановића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Владмира Вукомановића "Сцинтиграфске карактеристике експанзивних процеса хипофизе и надбубрежних жлезда применом туморотропних радиофармацеутика" овде.

постављено: 21.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Бранимирa Радмановићa, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Бранимирa Радмановићa "Утицај полиморфизма и индукције гена за метаболишуће ензиме на клинички одговор пацијената лечених оланзапином" овде.

постављено: 20.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Ксенијe В. Вучићевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Ксенијe В. Вучићевић "Експресија гена ABCB1 и гена регулатора апоптозе као фактора резистенције на хемиотерапију код оболелих од хроничне лимфоцитне леукемије" овде.

постављено: 20.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Веснe Шкулетић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Веснe Шкулетић "Утицај експресије COX-2, P27 и VEGF на стварање нових крвних и лимфних судова у ткиву класичних и фоликуларних варијанти папиларног карцинома штитасте жлезде" овде.

постављено: 20.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Миодрага Срећковића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Миодрага Срећковића "Повезаност депресије и анксиозности са коронарном исхемијом процењеном фракционом резервом протока (ФФР)" овде.

постављено: 19.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Оливере Лончаревић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Оливере Лончаревић "Утицај експресије туморских маркера на појаву рецидива и стопу петогодишњег преживљавања хируршки лечених пацијената са неситноћелијским карциномом плућа" овде.

постављено: 19.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Звонка Живаљевића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Звонка Живаљевића " Аудитивни ефекти бојевог гађања из аутоматске пушке код професионалних војних лица " овде.

постављено: 19.7.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Тање Продовић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Тање Продовић "Идентификација предиктора морталитета пацијената са преломом кука старије животне доби“" овде.

постављено: 27.6.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јелене Сотировић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јелене Сотировић "Кoнцентрације цитокина у серуму код пацијената са планоцелуларним карциномом ларинкса" овде.

постављено: 27.6.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Вере Вучићевић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Вере Вучићевић "Метод примене пропофола и нежељени ефекти дубоке седације током дијагностичке колоноскопије" овде.

постављено: 27.6.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Наташе Перковић Вукчевић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Наташе Перковић Вукчевић "Фактори који утичу на процес елиминације бензодиазепина, клиничку слику и исход акутне интоксикације бензодиазепинима код особа старије животне доби" овде.

постављено: 13.6.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата прим. др Верице Јовановић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације прим. др Верице Јовановић "Анализа чинилаца здравствене заштите који утичу на управљање медицинским отпадом" овде.

постављено: 30.5.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Драгане Љушић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Драгане Љушић "Утицај здравственог стања на промену понашања у периоду пре самоубиства" овде.

постављено: 24.5.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Татјане Драгишић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Татјане Драгишић "Самоубиство у различитим облицима друштвених криза" овде.

постављено: 22.5.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Ненада Зорнића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Ненада Зорнића "Анализа фактора који утичу на квалитет живота код болесника лечених од пнеумоније после механичке вентилације" овде.

постављено: 22.5.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Ружице Лукић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Ружице Лукић "Хепатитис С и параметри инфламацијског одговора код пацијената са терминалном бубрежном инсуфицијенцијом" овде.

постављено: 12.5.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Светлане Р. Радевић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Светлане Р. Радевић "Родно специфичне особености старења становништва Републике Србије" овде.

постављено: 10.5.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Немање Ђенића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Немање Ђенића "Процена клиничког значаја недовољног протока крви, после примарне перкутане интервенције, код болесника са акутним инфарктом миокарда и елевацијом ST сегмента" овде.

постављено: 10.5.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милана Ердоглије, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Милана Ердоглије "Значај експресије маркера ћелијске пролиферације и инфламације у развоју стеченог холестеатома средњег ува" овде.

постављено: 10.5.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Наташе Миломира Михаиловић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Наташе Миломира Михаиловић "Утицај образаца потрошње здравствених услуга на самопроцену здравља и задовољство грађана здравственом заштитом у Републици Србији" овде.

постављено: 25.4.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Александре Секулић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Александре Секулић "Анализа фактора који утичу на појаву уринарних инфекција код пацијената са повредом кичмене мождине" овде.

постављено: 25.4.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Весне Игњатовић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Весне Игњатовић "Утицај терапије диуретицима на излучивање радиоактивног јода 131I код пацијената са диферентованим карциномима штитасте жлезде" овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Јелене Миловановић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Јелене Миловановић "Инфекција Cytomegalovirus-ом и патогенеза експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса" овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александра Арсенијевића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Александра Арсенијевића "Значај експресије галектина 3 у патогенези примарног билијарног холангитиса код мишева" овде.

постављено: 13.4.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Весне Пауновић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Весне Пауновић "Преоперативнa предикцијa оптималне циторедуктивне хируршке терапије код болесница са одмаклим карциномом јајника и јајовода " овде.

постављено: 11.4.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Тање Лазић Митровић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Владе Ињца "Утицај пролазне хипотермије и лоше метаболичке адаптацијe на перинатални морбидитет код новорођенчади са интраутерусним застојем у расту" овде.

постављено: 31.3.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Владе Ињца, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Владе Ињца "Анализа фактора ризика за смртни исход и трошкова лечења код пацијената на механичкој вентилацији са пнеумонијом" овде.

постављено: 31.3.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Жарка Кривокапића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Жарка Кривокапића "Фактори који утичу на квалитет живота пацијената после хируршких интервенција у општој анестезији" овде.

постављено: 20.3.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милене Дељанин , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Милене Дељанин "Антитуморска активност екстракта Chelidonium majus in vitro" овде.

постављено: 27.2.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Снежане Пешић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Снежане Пешић "Утицај меких контактних сочива на интраокуларни притисак мерен методом безконтактне тонометрије" овде.

постављено: 27.2.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Драгане Драгаш Миловановић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Драгане Драгаш Миловановић "Утицај генског полиморфизма метаболишућих ензима CYP3А5, CYP2C8 и CYP1А2 на ефикасност и безбедност терапије карбамазепином код деце" овде.

постављено: 27.2.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Петра Ристића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Петра Ристића "Утицај селективне блокаде елемената ткивног ренин ангиотензин алдеостерон система на изоловано срце пацова у хемијски изазваном Diabetes mellitus-у" овде.

постављено: 27.2.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Светлане Ристић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Светлане Ристић "Анализа фактора који утичу на ниво витамина Д код особа са менталним поремећајима" овде.

постављено: 21.2.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Марка Милосављевића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Марка Милосављевића "Анализа утицаја терапије кардиоваскуларних болести на ефикасност локалних анестетика приликом екстракције зуба: серија случајева" овде.

постављено: 21.2.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Драгане Ристић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Драгане Ристић "Ефекат анти–VEGF моноклонског антитела на структурне промене у макули код болесника са влажном формом сенилне дегенерације жуте мрље" овде.

постављено: 1.2.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Игора Д. Јовановића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Игора Д. Јовановића "Клинички значај манометрије аноректалне регије код болесника са поремећајем функције аналних сфинктера" овде.

постављено: 1.2.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Дубравке Вукадиновић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Дубравке Вукадиновић "Анализа фактора који утичу на неуспех лечења ванболничке пнеумоније код хоспитализованих пацијената" овде.

постављено: 24.1.2017. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата мр Александра Даговића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације мр Александра Даговића "Економија канцера - процена образаца потрошње здравствених услуга и утицаја на буџет" овде.

постављено: 30.12.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Небојше Марића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Небојше Марића "Клиничка процена ефикасности и безбедности унипорталне и конвенционалне VATS симпатикотомије у лечењу особа са примарном фокалном хиперхидрозом" овде.

постављено: 30.12.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Марка Спасића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Марка Спасића "Анализа фактора повезаних са настанком компликација и/или смртног исхода код пацијената са акутним панкреатитисом" овде.

постављено: 22.12.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Радише Павловића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Радише Павловића "Aнализа фактора ризика за настанак честих егзацербација хроничне опструктивне болести плућа које захтевају хоспитализацију и трошкови лечења" овде.

постављено: 2.12.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Марине Ж. Мијајловић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Марине Ж. Мијајловић "Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност комплекса паладијума(II) и платине(IV) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине" овде.

постављено: 22.11.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Violette Raffay, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Violette Raffay "Утицај примене глукагона и адреналина на исход срчаног застоја изазваног фибрилацијом комора – експериментални модел" овде.

постављено: 8.11.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Горе Миљановић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Горе Миљановић "Квалитет живота болесника на хроничној хемодијализи и са трансплантираним бубрегом" овде.

постављено: 8.11.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Милице Петровић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Милице Петровић "Анализа фактора ризика за развој атеросклерозе код болесника који болују од хроничне болести бубрега" овде.

постављено: 4.11.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Радмиле Радојевић Поповић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Радмиле Радојевић Поповић "Утицај различитих видова физичког оптерећења на редокс равнотежу ронилаца " овде.

постављено: 31.10.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Драгана Ловића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Драгана Ловића "Анализа фактора ризика за настанак хипертрофије леве коморе код пацијената са артеријском хипертензијом " овде.

постављено: 25.10.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милоша В. Николића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Милоша В. Николића "Синтеза, карактеризација и потенцијална биолошка активност бинуклеарних комплекса бакра(II) са S-алкил дериватима тиосалицилне киселине " овде.

постављено: 11.10.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Сање Шарац, , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Сање Шарац, "Процена квалитета живота пацијената оболелих од неситноћелијског карцинома плућа лечених хемиотерапијом " овде.

постављено: 11.10.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Маје Милосављевић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Маје Милосављевић "Преваленца посттрауматског стресног поремећаја у постпарталном периоду и његова веза са нивоом кортизола у крви " овде.

постављено: 11.10.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Игора Ђуришића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Игора Ђуришића "Коришћење метилен плавог као јединог контраста за одређивање статуса лимфних чворова пазушне јаме код минимално инвазивног рака дојке " овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Биљане Поповске - Јовичић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Биљане Поповске - Јовичић "Анализа фактора значајних у диференцијалној дијагнози узрочника фебрилних стања непознате етиологије" овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др. мед Александре Арсовић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др. мед Александре Арсовић "Имунопатогенетски механизми перзистенције хламидија у гениталном тракту жена" овде.

постављено: 30.9.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Милоша З. Милосављевића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Милоша З. Милосављевића "Утицај сигналног пута IL-33/ST2 на развој некрозе код карцинома дојке" овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Смиљане Костић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Смиљане Костић "Когнитивни поремећај у мултиплој склерози: повезаност са инсулинском резистенцијом и полиморфизмима у гену за аполипопротеин Е " овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Иване Ђурић-Филиповић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Иване Ђурић-Филиповић "Клиничка ефикасност сублингвалне алерген специфичне имунотерапије у лечењу деце са алергијским ринитисом и астмом" овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Катарине Ђокић Пјешчић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Катарине Ђокић Пјешчић "Предиктори депресивности и суицидалног ризика код пацијената оболелих од схизофреније" овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Ивана Срејовића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Ивана Срејовића "Eфекти модулације N-метил-D-аспартатних рецептора на изолованом срцу пацова" овде.

постављено: 29.9.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата мр Драгана Васиљевића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације мр Драгана Васиљевића "Евалуација ефеката различитих режима исхране на морфофункционалне карактеристике, маркере оксидативног стреса и инфламаторни одговор код пацијената са реуматоидним артритисом" овде.

постављено: 1.8.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Звездане Стојановић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Звездане Стојановић "Испитивање ефекта електроконвулзивне терапије на когнитивне и мнестичке функције код особа са депресијом" овде.

постављено: 29.7.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Немање Јовичића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Немање Јовичића "Имунометаболички фенотип мишева са тип 1 и тип 2 имунским одговором у експерименталном моделу гојазности" овде.

постављено: 29.7.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Валентине Талевске , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Валентине Талевске "Анализа фактора ризика за криминогено понашање код болесника са менталним поремећајима" овде.

постављено: 29.7.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Александра Цветковића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Александра Цветковића "Улога преоперативне компјутерске симулације у предикцији попуштања шава након ресекције желуца" овде.

постављено: 29.7.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Весне Јовановић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Весне Јовановић "Утицај знања и ставова жена о карциному грлића материце и ПAПА тесту на њихову партиципацију у скринингу" овде.

постављено: 29.7.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Иване Сташевић-Карличић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Иване Сташевић-Карличић "Анализа неповољних исхода лечења пацијената са дијагнозом делиријума у јединици интензивне психијатријске неге" овде.

постављено: 20.7.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Цвете Шпадијер -Мирковић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Цвете Шпадијер -Мирковић "3начај одређивања медијатора инфламације у носном секрету за процену интензитета запаљења у алергијском ринитису" овде.

постављено: 18.7.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Марије Анђелковић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Марије Анђелковић "Утицај правилне спортске исхране и суплементације астаксантином на спортску способност и оксидативни стрес професионалних младих фудбалера" овде.

постављено: 23.6.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Aлександар Матић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Aлександар Матић "Анализа хода код пацијената са руптуром предње укрштене везе уз помоћ тродимензионалног OptiTrack система" овде.

постављено: 9.06.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата мр Дејана Станојевића, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације мр Дејана Станојевића "Параметри оксидативног стреса и инфламације у крви пацова изложених експерименталном моделу претренираности" овде.

постављено: 27.05.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Иване Иличковић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Иване Иличковић "Клинички, економски и хуманистички ефекти пружања фармацеутске здравствене заштите хроничним пацијентима у Специјалној болници за психијатријске болести у Доброти" овде.

постављено: 27.05.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата мр Марије Бурсаћ Митровић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације мр Марије Бурсаћ Митровић "Утицај L-аскорбинске киселине и алфа-токоферола на прооксидантни и антиоксидантни систем замораца у условима акутне прекомерне физичке активности" овде.

постављено: 10.05.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Маринковић Мирјане, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Маринковић Мирјане "Квалитет живота код зависника од опијата на метадонском програму" овде.

постављено: 28.04.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Биљане Јаредић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Биљане Јаредић "Повезаност персоналних, интерперсоналних и организационих параметара и позитивних и негативних карактеристика менталног здравља лекара и психолога" овде.

постављено: 8.04.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Милице Вукашиновић Весић, погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Милице Вукашиновић Весић "Утицај хидрационог статуса на спортски учинак младих кошаркаша током вишедневног такмичарског турнира" овде.

постављено: 8.04.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Биљане Мајсторовић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Биљане Мајсторовић "Социјални аспект квалитета живота код оболелих од хроничних хепатитиса B и C"овде.

постављено: 5.04.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Жељкa Влаисављевићa , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Жељкa Влаисављевићa "Анализа фактора који утичу на став медицинских сестара и здравствених техничара према завештању органа и трансплантацији органа у Србији"овде.

постављено: 17.03.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Славише Савићa , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Славише Савићa "Значај пласирања уретералног стента након некомпликоване трансуретералне ендоскопске литотрипсије на исход лечења"овде.

постављено: 11.03.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др мед. Бојане Симовић Марковић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др мед. Бојане Симовић Марковић "Галектин-3 у експерименталном моделу акутног колитиса"овде.

постављено: 11.03.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата Александре М. Ковачевић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације Александре М. Ковачевић "Ретроспективна упоредна анализа oдноса трошкова и ефективности фармакотерапијских протокола, са или без моноклонских антитела, у пацијената са колоректалним карциномом"овде.

постављено: 26.02.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата мр Јелице Стојановић Тошић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације мр Јелице Стојановић Тошић "Утицај претренираности на кардиодинамику и параметре оксидативног стреса у изолованом срцу пацова"овде.

постављено: 26.02.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата дипл. фарм. Мирослава Соврлића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације дипл. фарм. Мирослава Соврлића "Испитивање антимикробне и антиоксидативне активности екстраката три одабране биљне врсте рода Daphne"овде.

постављено: 19.02.2016. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Добривоја Новковићa , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Добривоја Новковић "Значај неспецифичне хиперреактивности дисајних путева и атопије у испољавању бронхоспазма на напор код астматичара"овде.

постављено: 25.12.2015. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата прим. др Мирослава Динића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације прим. др Мирослава Динића "Биомаркери инфламације и метаболичких поремећаја и ултрасонографски налаз субклиничке атеросклерозе у болесника са псоријазом"овде.

постављено: 21.12.2015. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Марка Контића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Марка Контића "Утицај селективне ласер трабекулопластике на висину интраокуларног притиска код пацијената са глаукомом"овде.

постављено: 21.12.2015. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата mr ph Вере Дабановић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације mr ph Вере Дабановић "Конвергентна валидација фармакоекономских аспеката терапије бенигне хиперплазије простате у Црној Гори"овде.

постављено: 21.12.2015. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Иване Пројовић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Иване Пројовић "Анализа фактора повезаних са неодговарајућим прописивањем лекова пацијентима старије животне доби"овде.

постављено: 14.12.2015. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Дарка Илића , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Дарка Илића "Анализа лечења остеопорозе у клиничкој пракси методом проучавања са три различита аспекта "овде.

постављено: 14.12.2014. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Момира Шарца , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Момира Шарца "Значај промене хемостазног система код хируршког лечења анеуризме абдоминалне аорте класичном и ендоваскуларном техником овде.

постављено: 21.11.2015. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Маје Милошевић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Маје Милошевић "Транспорт LDL-а у изолованој каротиди кунића пре и током развоја атеросклерозе" можете погледати овде.

постављено: 06.11.2015. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Иване Симић Вукомановић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Иване Симић Вукомановић "Процена менталног здравља и превенција менталних поремећаја студентске популације" можете погледати овде.

постављено: 06.11.2015. године


Извештај о оцени завршене теме докторске дисертације кандидата др Зорке Инић , погледајте овде.

Радну верзију докторске дисертације др Зорке Инић "Имунохистохемијско проучавање неоваскуларизације и пролиферативне активности тумора паратироидне жлезде" можете погледати овде.

постављено: 14.10.2015. годинеОстале информације можете погледати у АРХИВИ ВЕСТИ овде.