Тренутно сте на:
 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ
  СТУДИЈЕ
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 MEXT 2020 - СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ ЈАПАНА

Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да од понедељка, 22. априла 2019. године почиње конкурс за МЕXТ (Министарство образова-ња, спорта, науке и технологије Владе Јапана) стипендије за 2020. годину за студенте из Републике Србије.
Опширније погледајте овде.


 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
докторска дисертација
 

 

 

 

          Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада кандидата у одговарајућој научној области.

          Право да брани докторску дисертацију има лице које је стекло академски назив магистра медицинских наука или лице које је положило све испите утврђене наставним планом докторских студија.
У прву годину докторских студија може да се упише лице са завршеним медицинским факултетом и просечном оценом на основним студијама најмање 8,5 (осам ипо).
Научно-наставно веће Факултета доноси наставни план и програм докторских студија које трају шест семестара.

          Захтеве везани за припрему докторске дисертације погледајте овде

          Упутство за пријаву докторске дисертације погледајте овде