Тренутно сте на:
 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ
  СТУДИЈЕ
 

Повезани садржаји:


Навигација:
 
Почетна страна
 


ОБАВЕШТЕЊЕ

Због нерадних дана у време државног празника (15. и 16. фебруар) настава на свим студијским програмима предви-ђена распоредом за 15.2. одржаће се 22.2.2019. године, а настава предвиђена за 22.2. одржаће се 23.2.2019. године. Одлуку можете погледати овде. 
ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ
докторска дисертација
 

 

 

 

          Докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада кандидата у одговарајућој научној области.

          Право да брани докторску дисертацију има лице које је стекло академски назив магистра медицинских наука или лице које је положило све испите утврђене наставним планом докторских студија.
У прву годину докторских студија може да се упише лице са завршеним медицинским факултетом и просечном оценом на основним студијама најмање 8,5 (осам ипо).
Научно-наставно веће Факултета доноси наставни план и програм докторских студија које трају шест семестара.

          Захтеве везани за припрему докторске дисертације погледајте овде

          Упутство за пријаву докторске дисертације погледајте овде