Тренутно сте на:
 
Специјалист. акад. студије
  - специјалиста фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
О1
  Технике и иструменти савременог менаџмента у
   здравству

1

О

45

0

30

75

5

2.
О2
  Основе маркетинга у здравству

1

О

30

30

0

90

5

3.
О3
  Здравствена економија са фармакоекономијом

1

О

30

30

0

90

5

4.
О4
  Физиолошке основе регулаторних механизама и
   нутритивни заштитни процеси

1

О

45

0

30

75

5

5.
О5
  Вештина комуникације у здравству

1

О

60

0

0

90

5

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета