Тренутно сте на:
 
Специјалист. акад. студије
  - специјалиста фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
О1
  Технике и иструменти савременог менаџмента у
   здравству

1

О

3

0

2

5

5

2.
О2
  Основе маркетинга у здравству

1

О

2

2

0

6

5

3.
О3
  Здравствена економија са фармакоекономијом

1

О

2

2

0

6

5

4.
О4
  Физиолошке основе регулаторних механизама и
   нутритивни заштитни процеси

1

О

3

0

2

5

5

5.
О5
  Вештина комуникације у здравству

1

О

4

0

0

6

5

6.
О6
  Класификациони системи у области лекова и
   фармакоепидемиологија

2

О

2

2

0

6

5

7.
О7
  Студијски истраживачки рад

2

О

0

0

0

10

4

8.
О8
  Стручна пракса

2

О

0

0

0

8

4

9.
О9
  Завршни (академска специјализација) рад

2

О

0

0

0

20

10

10.
ИП1
  Изборни предмети-ИБ1

12

11.
И1
  Физиологија спорта и дијететски суплементи

2

И

2

2

0

8

6

12.
И2
  Функционална храна, нутрацеутици

2

И

2

2

0

8

6

13.
И3
  ОТЦ производи, биљни лекови, дијететски
   суплементи

2

И

2

2

0

8

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета