Тренутно сте на:
 
Специјалист. акад. студије
  - специјалиста фармације
 

Повезани садржаји:

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СПЕЦИЈАЛИСТА ФАРМАЦИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2017. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часоваРБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

 

1.
О6
  Класификациони системи у области лекова и
   фармакоепидемиологија

2

О

30

30

0

90

5

2.
О7
  Студијски истраживачки рад

2

О

0

0

0

150

4

3.
О8
  Стручна пракса

2

О

0

0

0

120

4

4.
О9
  Завршни (академска специјализација) рад

2

О

0

0

300

10

5.
ИП1
  Изборни предмети-ИБ1

12

6.
И1
  Физиологија спорта и дијететски суплементи

2

И

30

30

0

120

6

7.
И2
  Функционална храна, нутрацеутици

2

И

30

30

0

120

6

8.
И3
  ОТЦ производи, биљни лекови, дијететски
   суплементи

2

И

30

30

0

120

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет     СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета