Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ

број часова

РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

СТП

1.
А1
  Анатомија

1

О

60

45

0

105

7

2.
А2
  Хистологија и цитологија са ембриологијом

1

О

60

30

0

120

7

3.
А9
  Дентална анатомија

1

О

30

30

0

60

4

4.
А4
  Информатика

1

О

30

30

0

60

4

5.
А11
  Биологија

1

О

15

15

0

60

3

6.
А12
  Биофизика

1

О

15

15

0

60

3

7.
А10
  Хемија

1

О

15

15

0

60

3

8.
А5
  Физиологија

2

О

60

45

0

75

6

9.
А6
  Патолошка анатомија

2

О

45

45

0

90

6

10.
А7
  Патолошка физиологија

2

О

45

30

15

90

6

11.
А8
  Биохемија

2

О

45

45

0

60

5

12.
  Физичко васпитање * Обавезно похађање наставе

1

13.
ИП1
  Изборни блок 1 [1-2/4]

6

14.
И1
  Хумана генетика

2

И

45

0

30

105

6

15.
И3
  Историја стоматологије

2

И

15

15

0

120

3

16.
И4
  Енглески језик

2

И

15

15

0

120

3

17.
И21
  Етика

2

И

45

0

30

105

6

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

СТП

18.
Б1
  Микробиологија и имунологијa

3

О

45

30

0

75

5

19.
Б2
  Фармакологија и токсикологија

3

О

30

45

0

75

5

20.
Б3
  Интерна медицина са педијатријом

3

О

60

60

0

120

8

21.
Б4
  Неурологија и психијатрија

3

О

30

30

0

60

4

22.
Б5
  Инфективне болести

3

О

30

30

0

60

4

23.
Б6
  Народно здравље

3

О

30

30

0

30

3

24.
Б7
  Хирургија

4

О

45

30

0

75

5

25.
Б8
  Оториноларингологија

4

О

45

30

0

75

5

26.
Б10
  Орална патологија

4

О

45

30

0

75

5

27.
Б11
  Дерматовенерологија

4

О

30

15

0

30

4

28.
ИП2
  Изборни предмети

7

29.
И5
  Ургентна медицина

4

И

45

15

0

45

4

30.
И6
  Офталмологија

4

И

30

30

0

45

4

31.
И7
  Фармакотерапија у стоматологији

4

И

45

15

0

45

4

32.
И8
  Вештина комуникације

4

И

30

30

0

45

4

33.
Б9
  Стоматолошки материјали

4

О

30

15

0

105

5

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

СТП

34.
В1
  Радиологија

5

О

45

30

0

105

6

35.
В2
  Болести зуба-претклиника

5

О

15

30

30

135

7

36.
В3
  Гнатологија

5

О

30

30

0

120

6

37.
В6
  Орална медицина  

5

О

30

30

15

135

7

38.
В4
  Стоматолошка протетика – претклиника

6

О

30

60

15

195

10

39.
В5
  Анестезиологија

6

О

30

30

0

120

6

40.
В7
  Рестауративна одонтологија I

6

О

15

45

0

120

6

41.
В8
  Рестауративна одонтологија I – стручна пракса

6

О

0

45

0

75

4

42.
ИП3
  Изборни предмети

8

43.
И9
  Орофацијални бол

6

И

30

30

0

90

5

44.
И10
  Клиничка имунологија

6

И

45

0

0

45

3

45.
И11
  Стоматологија заснована на доказима

6

И

45

0

0

45

3

46.
И12
  Биостатистика

6

И

30

30

0

90

5

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

СТП

47.
Г1
  Дентална оклузија и функција вилица

7

О

15

15

0

60

3

48.
Г2
  Орална хирургија

7

О

45

75

0

150

9

49.
Г3
  Мобилна протетика

7

О

45

60

0

135

8

50.
Г4
  Рестауративна одонтологија II

7

О

15

45

15

75

5

51.
Г9
  Рестауративна одонтологија II - стручна пракса

7

О

0

45

0

75

4

52.
Г5
  Превентивна стоматологија

8

О

30

30

0

120

6

53.
Г6
  Претклиничка ендодонција

8

О

15

30

0

75

4

54.
Г7
  Пародонтологија

8

О

30

60

0

150

8

55.
Г8
  Имплантологија

8

О

30

30

0

120

6

56.
ИП4
  Изборни предмети

7

57.
И13
  Здравствена економија

8

И

30

0

0

60

3

58.
И14
  Здравствени менаџмент

8

И

30

0

0

60

3

59.
И22
  Визуализационе технике у стоматологији

8

И

30

30

0

60

4

60.
И16
  Болести зуба – напредни курс

8

И

30

30

0

60

4

   
РБ - редни број И - изборни предмет ОЗ - обавезни заједнички предмет
Ш - шифра предмета П - предавања ОМ - обавезни предмет модула
С - семестар В - вежбе ИЗ - изборни заједнички предмет
СП - статус претмета ДОН - други облици наставе ИМ - изборни предмет модула
О - обавезни предмет СРС - самостални рад струдената СТП - стручна пракса

     НАПОМЕНА: За комплетан програм предмета кликните на назив предмета


РБ

ШП

Назив предмета
С
СП

Часови активне
наставе

ОСТ часови
ЕСПБ

П

В

ДОН

СТП

61.
Д1
  Максилофацијална хирургија

9

О

45

60

0

105

7

62.
Д2
  Фиксна протетика

9

О

30

60

15

90

6

63.
Д3
  Клиничка ендодонција

9

О

15

45

0

75

4

64.
Д4
  Ортопедија вилица

9

О

30

60

0

90

6

65.
Д10
  Клиничка ендодонција – стручна пракса

9

О

0

45

0

15

2

66.
Д5
  Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски
  лечених зуба

10

О

15

45

30

75

4

67.
Д6
  Судска медицина

10

О

30

30

30

15

4

68.
Д7
  Дечија стоматологија

10

О

30

60

30

90

6

69.
Д8
  Клинички блок

10

О

15

120

30

45

6

70.
Д11
  Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски
  лечених зуба – стручна пракса

10

О

0

45

0

45

3

71.
ИП5
  Изборни предмети

7

72.
И17
  Ургентна стања у стоматологији

10

И

30

0

0

30

3

73.
И18
  Методологија истраживања у биомедицинским наукама
  

10

И

30

0

0

30

3

74.
И19
  Организација професије и легислатива

10

И

30

0

0

30

3

75.
И20
  Форензичка дентална медицина

10

И

30

0

0

30

3

76.
Д9
  Завршни рад

10

О

0

0

0

180

6