Тренутно сте на:
 
Интегрисане академске
  студије стоматологије
 

Повезани садржаји: 
ИНФОРМАТОРИ ПРЕДМЕТА
НА ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
СТОМАТОЛОГИЈЕ
ОД ШКОЛСКЕ 2018. ГОДИНЕ
 
   ПРИКАЗ ПО:
БЛОКУ / СЕМЕСТРУ
 
РБ

ШП

Назив предмета

 Инфор
матор

1
А5
Физиологија
[ - нд - ]
2
А6
Патолошка анатомија
[ - нд - ]
3
А7
Патолошка физиологија
[ - нд - ]
4
А8
Биохемија
[ - нд - ]
6
И1
Хумана генетика
[ - нд - ]
7
И3
Историја стоматологије
[ - нд - ]
8
И4
Енглески језик
[ - нд - ]
9
И21
Етика
[ - нд - ]
10
Б7
Хирургија
[ - нд - ]
11
Б8
Оториноларингологија
[ - нд - ]
12
Б10
Орална патологија
[ - нд - ]
13
Б11
Дерматовенерологија
[ - нд - ]
15
И5
Ургентна медицина
[ - нд - ]
16
И6
Офталмологија
[ - нд - ]
17
И7
Фармакотерапија у стоматологији
[ - нд - ]
18
И8
Вештина комуникације
[ - нд - ]
19
В9
Стоматолошки материјали
[ - нд - ]
20
В4
Стоматолошка протетика – претклиника
[ - нд - ]
21
В5
Анестезиологија
[ - нд - ]
22
В7
Рестауративна одонтологија I
[ - нд - ]
23
В8
Рестауративна одонтологија I – стручна пракса
[ - нд - ]
25
И9
Орофацијални бол
[ - нд - ]
26
И10
Клиничка имунологија
[ - нд - ]
27
И11
Стоматологија заснована на доказима
[ - нд - ]
28
И12
Биостатистика
[ - нд - ]
29
Г5
Превентивна стоматологија
[ - нд - ]
30
Г6
Претклиничка ендодонција
[ - нд - ]
31
Г7
Пародонтологија
[ - нд - ]
32
Г8
Имплантологија
[ - нд - ]
34
И13
Здравствена економија
[ - нд - ]
35
И14
Здравствени менаџмент
[ - нд - ]
36
И22
Визуализационе технике у стоматологији
[ - нд - ]
37
И16
Болести зуба – напредни курс
[ - нд - ]
38
Д5
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба
[ - нд - ]
39
Д6
Судска медицина
[ - нд - ]
40
Д7
Дечија стоматологија
[ - нд - ]
41
Д8
Клинички блок
[ - нд - ]
42
Д11
Клиничка ендодонција са реконструкцијом ендодонски лечених зуба – стручна пракса
[ - нд - ]
44
И17
Ургентна стања у стоматологији
[ - нд - ]
45
И18
Методологија истраживања у биомедицинским наукама
[ - нд - ]
46
И19
Организација професије и легислатива
[ - нд - ]
47
И20
Форензичка дентална медицина
[ - нд - ]
48
Д9
Завршни рад
[ - нд - ]